LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
60 Kč / 110 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 190 Kč tři děti
 
Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
DUBEN
 
Středa 17. 4., 16.30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3 - 8 let
 
Při procházce výstavou ECHO se zaměříme na vybraná díla zastoupených umělců. Čekají nás tvůrčí činnosti i společné úvahy inspirované těmito pracemi.
 
Úterý 23. 4., 10.00
Výtvarný workshop JEDNÍM TAHEM pro děti ve věku 2 - 6 let
Workshop proběhne v rámci Brno Art Week. 
 
Výtvarný workshop pro rodiče s dětmi ve věku 2–6 let. Inspirací pro společnou tvorbu bude práce autorů představených na výstavě ECHO, kteří se zabývají netradičními způsoby kresby, grafickým záznamem a linkou.
 
Sobota 27. 4., 10.00
Kapacita naplněna / Výtvarný workshop REMIX pro děti ve věku 2 - 6 let
Workshop proběhne v rámci Brno Art Week. 
 
Při setkání v galerii si vyzkoušíme práci s koláží, asambláží i tvorbu objektů, která vychází z principů práce vybraných autorů, zastoupených na výstavě ECHO.
 
KVĚTEN
 
Úterý 14. 5., 10.00
Výtvarný workshop ZANECHAT STOPU pro děti ve věku 2 - 6 let

Sobota 18. 5., 18.00 - 00.00
Brněnská muzejní noc
 
 

VÝTVARNÉ KROUŽKY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 17 lekcí (21. 2. - 20. 6. 2019) 
• kapacita 8 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 17 lekcí (19. 2. - 18. 6. 2019) 
• kapacita 10 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
___
 


LES/edukační programy

 

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
*Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ ECHO / VÝBĚR ZE SBÍRKY FAIT GALLERY
 
Aktuální výstavní blok nabízí příležitost seznámit se s dosud nejrozsáhlejším výběrem uměleckých děl z kolekce Fait Gallery. Doprovodné výtvarně-vzdělávací programy si kladou za cíl zprostředkovat žákům, studentům i jejich pedagogům setkání s uměleckými díly realizovanými v široké škále médií a zahrnující práce umělců od moderny až po současnost.
 
Po předchozí domluvě je možné program pozměnit tak, aby podporoval aktuální tematické zaměření Vaší výuky.
 
Výstavní blok potrvá od 27. 3. 2019 do 18. 5. 2019.
 
Projekt finančně podpořilo Statutární město Brno.
 
Edukační program pro žáky MŠ
 
ŠTĚTCEM, TUŽKOU, PROSTOREM
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Jaké nástroje umělci používají a co vše pod jejich rukama vzniká? Setkáme se v galerii, abychom zjistili, jak všelijak mohou umělecká díla vypadat. Zaměříme se na tvary a barvy v dílech a vyzkoušíme si práci s různorodými výtvarnými prostředky. Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální a personální kompetence, komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a společnost.
 
Edukační program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ
 
SBĚR A VÝBĚR

Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Kdo je to sběratel a čím se zabývá? Jak vypadá galerie dnes a jak tomu bylo dříve? Prohlédneme si vybraná díla ze sbírky Fait Gallery a zkusíme si vytvořit vlastní koláž z jejich částí. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Pomáhá rozvíjet tvořivost a vizuální citlivost. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje vzdělávací oblast Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 3. - 5. třídy ZŠ
 
O KOM? O ČEM?

Cílová skupina: žáci 3. – 5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Vydáme se společně mezi umělecká díla, abychom zjistili, jak na nás působí. Co všechno v galerii můžeme najít a jakým způsobem to lze popsat? Vyzkoušíme si sami interpretovat dílo, a to pomocí slov i dalších výtvarných prostředků. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Posiluje sociální, personální a komunikativní kompetence. Podporuje rozvoj smyslovou citlivosti a uplatňování subjektivity. Dotýká se vzdělávací oblasti Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ
 
OPATROVNÍK OBRAZŮ
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na základě, jakého klíče se vybírají umělecká díla na výstavu a jak vlastně taková výstava vzniká? Společně nahlédneme trochu do galerijního „zákulisí“, přiblížíme si různé kurátorské strategie a význam galerie jako instituce. Ve tvůrčí části programu si vyzkoušíme navrhnout koncept výstavy, kterou doplníme o vlastní díla.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Reflektuje vzdělávací oblast Umění a kultura.
 
Edukační program pro studenty středních škol
 
ČERVENÁ NIT
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma
 
Jaké příběhy umělecká díla vypráví a kdo je píše? Umělec, sběratel, kurátor nebo snad divák? Kolika způsoby je možné výstavu číst? Zamyslíme se nad obsahem prezentovaných děl a pokusíme se mezi nimi objevit vzájemnou provázanost. Při práci využijeme techniky tvůrčího psaní a budeme spolu sdílet své různorodé postřehy.
Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje vzdělávací oblast Umění a kultura.
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Jdi zpět