LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
60 Kč / 110 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 190 Kč tři děti
 
Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 

 

ČERVEN

Čtvrtek 6. 6., 17.30

Otevřený ateliér pro děti ve věku 3–8 let

 

Sobota 15. 6., 10.00

Workshop OHROŽENÝ DRUH pro děti ve věku 2–6 let

 

Úterý 18. 6., 10.00

Workshop OKA-MŽIK pro děti ve věku 2–6 let

 

Sobota 29. 6., 10.00

Workshop JAKO ZE SNU pro děti ve věku 2–6 let

 

Další termíny budou zveřejněny v průběhu června.

Těšíme se na setkání!

 

Příměstský tábor PRÁZDNINY V LESe pro děti ve věku 5 - 11 let
 
15. - 18. 7. 2019, denně od 9:00 do 13:00
Cena: 1600,- Kč / dítě a zahrnuje také drobné občerstvení a zajištění pitného režimu.
 
Čtyři letní dopoledne s kamarády v inspirativním prostředí galerie!

Skrze vlastní tvorbu se ve vzájemně navazujících workshopech seznámíme s díly ze sbírky moderního a současného umění Fait Gallery i s díly z aktuálních výstav.
Výstava umělců Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského nám otevře téma spolupráce, které se bude našimi činnostmi prolínat. Samostatně i ve skupině si vyzkoušíme různé výtvarné techniky a budeme sdílet své postřehy a úvahy.
Na závěr nás čeká vernisáž výstavy dětských prací pro rodiče, prarodiče a všechny přátele.

Pro bližší informace a přihlášky nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com. 
 


LES/edukační programy

 

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
*Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 
 
Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský / Práce na budoucnosti
Výstavní blok potrvá od 5. 6. 2019 do 17. 8. 2019.
 
 
Mizející druhy
Umělci Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský vyzývají nejmenší návštěvníky ke spoluúčasti na vytváření jejich díla, které upozorňuje na ohrožené a vymírající druhy zvířat. Pojďme se s jejich podobou seznámit a zachytit ji do plastelínové hmoty, která se stane předlohou pro vznikající virtuální archiv. Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální a personální kompetence a kompetence k učení. Posiluje rozvíjení představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a svět.
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
 
Planeta B
Budou lidé někdy potřebovat objevit novou Zemi? A jak by měla taková planeta vypadat? Zkusíme přijít na to, jaké podmínky jsou důležité pro život i co je nejdůležitější pro nás osobně. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Pomáhá rozvíjet tvořivost, vizuální citlivost a imaginaci. Podporuje posilování sociální a personální kompetence. Reflektuje vzdělávací oblast Umění a kultura a Člověk a příroda.
 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
 
Jsi na tahu!
Ve skupinách si zkusíme odvodit, ke kterým globálním tématům se díla představená na aktuální výstavě vztahují a budeme na ně reagovat obrazotvorností i slovním vyjádřením. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Posiluje sociální, personální a komunikativní kompetence. Podporuje uplatňování subjektivity a kritické myšlení. Reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v globálních souvislostech. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Umění a kultura.
 
Cílová skupina: žáci 3.—5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
 
Global x Local
Inspirováni celospolečenskými tématy, která aktuální výstava otevírá, se zaměříme na ekologii všedních věcí a drobné kroky, které může realizovat každý z nás. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Reflektuje vzdělávací oblast Člověk a příroda a Umění a kultura. Dotýká se průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v globálních souvislostech.
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
 
HOLO—graphic
Všechno souvisí se vším. Souhlasíš? Zamyslíme se nad společenskými a environmentálními tématy, která výstava reflektuje a pomocí myšlenkových map zkusíme alespoň částečně poodhalit síť globálních souvislostí. Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a Výchovak myšlení v globálních souvislostech. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Umění a kultura.
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma

 

Po předchozí domluvě je možné připravit edukační program tak, aby
navazoval na aktuální tematické zaměření Vaší výuky.

Stejně tak je možné připravit edukační program k výstavám Igora Hosnedla / Smaragdový sirup Sadu slibů nebo Šárky Koudelové / Our Bodies So Soft, Our Lives So Epic.

Jdi zpět