LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů, které připravujeme, bude zahrnovat výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
50 Kč / 90 Kč dvě děti / 120 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 120 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 

ÚNOR

 
 
 
 
Středa 28. 2. 2018, 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let
 
V inspirativním prostředí galerie se budeme seznamovat s vystavenými díly a přístupy současných umělců. Vlastní tvorbou umocníme prožitek z umění a pokusíme se po svém ztvárnit objevená témata. Ve smíšené skupině mladších a starších dětí budeme sdílet nápady, rozvíjet vnímavost a spolupráci.
Lektorka: Susan Maly
Děti od 6 let se mohou zúčastnit samy, mladší děti v doprovodu rodiče. 
 

BŘEZEN

 
 
 
 
Sobota 10. 3. 2018,  13:00–17:00
Výtvarný workshop Fragmenty pro děti a dospělé (v rámci Týdne výtvarné kultury)
 
V Týdnu výtvarné kultury připravilo lektorské oddělení LES workshop s činnostmi, které přiblíží dětem i dospělým díla vystavujících umělců. Návštěvníci se prostřednictvím vlastní tvorby dotknou témat identity, portrétu a proměny, inspiračně vycházejících z velkoformátových maleb a objektů Jana Merty, videoperformance Tatiany Nikuliny, videí a inscenovaných fotografií Radka Brousila a Petera Pukluse.
Připravené aktivity jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od 2 let a zúčastnit se můžete kdykoliv mezi 13:00 a 17:00.
 
Vstupné: 50 Kč / osoba, 100 Kč / rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti) 
 
Středa 14. 3. 2018, 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3–8 let
 
V inspirativním prostředí galerie se budeme seznamovat s vystavenými díly a přístupy současných umělců. Vlastní tvorbou umocníme prožitek z umění a pokusíme se po svém ztvárnit objevená témata. Ve smíšené skupině mladších a starších dětí budeme sdílet nápady, rozvíjet vnímavost a spolupráci.
Lektorka: Susan Maly
Děti od 6 let se mohou zúčastnit samy, mladší děti v doprovodu rodiče. 
 
Sobota 24. 3. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Cesta plochou pro děti ve věku 2-6let
 
Při vnímání děl Jana Merty i při vlastní tvorbě se zaměříme na barevné plochy, z nichž jsou obrazy složeny. Budeme tvořit velkoryse na rozměrných formátech, vyzkoušíme si míchání barev a podpoříme svoji představivost. 
 
Úterý 27. 3., 10:00
Výtvarný workshop Proměna pro děti ve věku 2-6 let
 
V cizí kůži vstoupíme společně na okamžik do jiného světa. Vytvoříme si masku z přírodních i umělých materiálů, budeme vnímat očima, hmatem i čichem a naše tvorba se stane součástí tajemného rituálu. 
 

DUBEN

 
 
 
 
Středa 4. 4. 2018, 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3–8 let
 
Sobota 14. 4. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Hostina pro děti ve věku 2-6 let
 
Úterý 17. 4. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Cesta plochou pro děti ve věku 2-6 let
 
Sobota 28. 4. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Moji milí pro děti ve věku 2-6 let
 

KVĚTEN

 
 
 
 
Středa 2. 5. 2018, 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3–8 let
 
Změna programu vyhrazena.
 
 


LES/edukační programy

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ JANA MERTY "NÁVRAT"
21. 2. - 5. 5. 2018
 
Po předchozí domluvě je možné programy pozměnit tak, aby podporovaly aktuální tematické zaměření Vaší výuky.
Stejně tak je možné po domluvě připravit edukační program k dalším dvěma výstavám z aktuálního výstavního bloku (Tatiana Nikulina – Přítelkyně Luny: Hostina; Radek Brousil a Peter Puklus – Stupid).
 
Edukační program pro mateřské školy
 
FRAGMENTY
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na výstavě malíře Jana Merty se zaměříme na obraz jako celek i na jeho detaily. Pomocí kukátek si každý z umělcových děl vybere pro sebe ten nejlepší kousek. Společně se pak pokusíme některé z fragmentů spojit a dotvořit podle svých představ.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a společnost.
 
Edukační program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ
 
NÁVRAT
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
V edukačním programu se budeme zamýšlet nad skrytou obsahovou rovinou vystavených děl umělce Jana Merty a společně rozvineme jejich příběhovou linku. Pomocí fantazie a výtvarných technik se vydáme na dobrodružnou cestu, na jejímž konci porozumíme, proč jsou častým námětem autorových obrazů jeho blízcí. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura. 
 
Edukační program pro žáky 3.–5. třídy ZŠ
 
TVÁŘE
Cílová skupina: žáci 3.–5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Inspirací k tvorbě i úvahám nám budou rozměrná díla umělce Jana Merty. Portréty v nadživotní velikosti se stanou východiskem pro práci s lidskou tváří a k zamyšlení nad tím, čeho si na ostatních vážíme. Jako hlavní vyjadřovací prostředky si zvolíme plochu, linku a obrazotvorný text. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ
 
ABSTRAKT
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Pronikneme za barevné plochy obrazů Jana Merty a pokusíme se odhalit, zda se v nich skrývá odlesk viděné skutečnosti. Má tvar stále stejný význam i v různých souvislostech? Naše domněnky si ověříme na příkladech z výstavy a pomocí vlastní tvorby. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura. 
 
Edukační program pro studenty středních škol
 
PRŮVODCE
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma
 
Na prohlídce výstavy si budeme hledat cestu k obsahu děl Jana Merty a pokusíme se navázat s nimi i jejich autorem pomyslný dialog. Vyzkoušíme si roli kurátora a budeme pozorovat, jak je vyznění obrazů ovlivněno jejich instalací i znalostí jejich názvů. Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.
 
 
 

Jdi zpět