LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 
Netradiční výtvarné kroužky s lektorkou Eliškou Mikšovou budou zahájeny od nového výstavního bloku v říjnu 2019.
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let 

• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 12 lekcí (24. 10. 2019 - 26. 1. 2020)
• kapacita 8 dětí
• 1200 Kč za dítě za pololetí / 2200 Kč za dva sourozence
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let 
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 12 lekcí (22. 10. 2019 - 28. 1. 2020)
• kapacita 10 dětí
• 1200 Kč za dítě za pololetí / 2200 Kč za dva sourozence
 
 
WORKSHOPY / Otevřený ateliér
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás prosím včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
S ohledem na aktuální vládní nařízení je Fait Gallery dočasně UZAVŘENA. Od 12. 10. do 20. 11. se neuskuteční žádné doprovodné programy.
 
Kapacita dalších plánovaných workshopů a ateliérů je snížena na celkový počet 10 osob (5 dětí a 5 rodičů). Dospělé i děti prosíme o účast s nasazenou ochrannou rouškou. Na místě bude k dispozici desinfekční přípravek na ruce.
 
Workshopy se uskuteční vždy ve dvou časech po sobě – v 10.00 a ve 13.00.
 
Vstupné
 
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-7 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti
 
 
PROSINEC
 
So 5/12, 10.00–11.00 / 13.00–14.00
Výtvarný workshop (NE)PATRNÁ ZMĚNA pro děti ve věku 2–6 let
 
St 9/12, 16.30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3–7 let
 
Út 15/12, 10.00–11.00 / 13.00–14.00
Výtvarný workshop BAREVNÁ MLHA pro děti ve věku 2–6 let
 
 
LEDEN
 
So 9/1 2021, 10.00–11.00 / 13.00–14.00
Výtvarný workshop MEZI SLOVY pro děti ve věku 2–6 let
 
 
*Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 


LES / edukační programy

 

tl_files/novinky/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) – lektorské oddělení Fait Gallery nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy.
 
Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy.
 
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák (student); pedagogický doprovod zdarma
 
Po předchozí domluvě je možné připravit edukační program tak, aby navazoval na aktuální tematické zaměření Vaší výuky. Případně jej připravit k jiné z aktuálních výstav.
 
Výjimečně je možné po domluvě program realizovat také v anglickém jazyce.
 
Minimální počet žáků (studentů) ve skupině je 10.
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
 
 

Jiří Kovanda / O deset minut dřív

8/10 2020 – 10/4/2021

 

(Ne)obyčejné věci

Inspirace číhá všude kolem! Tvořit můžeš doma, na ulici, na hřišti i v obchodě. Stejně jako umělec Jiří Kovanda se zkusíme na věci podívat novým pohledem. Vezmeme si známé předměty, spojíme je, doplníme a proměníme v objekty podle naší fantazie. Edukační program podporuje především rozvíjení představivosti, tvůrčích a komunikačních schopností. Navazuje na vzdělávací oblast Dítě a svět a seznamuje žáky s prostředím galerie.

Cílová skupina: žáci MŠ

Délka trvání: 60 minut

Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Jsem tu!

Pořád se hýbeš a ani chvíli neposedíš? Pomocí různorodých materiálů zachytíme svoji momentální přítomnost a vytvoříme velký společný obraz z našich siluet. Stejně jako umělec Jiří Kovanda k tomu využijeme hrách, sůl nebo špagety. Edukační program pomáhá rozvíjet tvořivost a jemnou motoriku. Podporuje posilování sociální, personální a komunikační kompetence. Vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a jeho svět.

Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ

Délka trvání: 60 minut

Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Padám / ležím / čekám...

Jak se asi věci cítí? Při procházení výstavou Jiřího Kovandy se zaměříme na vnímání formální i obsahové roviny autorových instalací a vcítíme se do vztahů a situací, do kterých autor použité věci uvádí. Současně si vyzkoušíme podobnou instalaci z všedních předmětů vytvořit. Edukační program podporuje rozvoj fantazie a komunikativní kompetence. Spadá do oblasti Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace. Dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Cílová skupina: žáci 3. – 5. třídy ZŠ

Délka trvání: 60 minut

Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

 

(Re)akce

Pomocí technik tvůrčího psaní se pokusíme myšlenkově přiblížit instalacím umělce Jiřího Kovandy a odkrýt možné spojující prvky výstavy. Představená díla budeme následně také společně interpretovat fyzickou akcí. Edukační program podporuje sociální, personální a komunikativní kompetence. Vychází z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, dotýká se vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Délka trvání: 60 minut

Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

 

Stay in touch!

Prostřednictvím instalací a akcí Jiřího Kovandy nahlédneme na aktuální celospolečenská témata. Při následné interpretaci vystavených děl budeme pracovat s denním tiskem a hledat osobní i obecné významy, které autorovy práce nabízí. Edukační program posiluje personální, sociální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, dotýká se Občanského a společenskovědního základu a spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Cílová skupina: studenti SŠ

Délka trvání: 60 minut

Cena 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma

 

*Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 

Jdi zpět