LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "PRÁZDNINY v LESe" pro děti ve věku 5-11 let
 
9. - 12. 7. 2018, každý den od 9:00 do 13:00
Cena: 1600,- Kč (včetně svačiny a pitného režimu)
Kapacita: 10 dětí
 
Čtyři dny plné tvoření v na sebe navazujících výtvarných workshopech.
Program bude zaměřen nejen na díla z aktuálních výstav, ale především z naší sbírky moderního a současného umění.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
50 Kč / 90 Kč dvě děti / 120 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 120 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 
Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 

Červen

 
 
 
 
Úterý 26. 6. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Jen tak na oko pro děti ve věku 2-6 let
 
Před společnou tvorbou se podíváme na výstavu umělkyně Valentýny Janů, která se zabývá vytvářením instalací v kombinaci s videem. Necháme se okouzlit světlem a stínem, zajímat nás bude iluze a světelná atmosféra.
 

Červenec

 
 
 
 
Středa 18. 7. 2018, 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let
 
Úterý 24. 7. 2018, 10:00
Výtvarný workshop Den za dnem pro děti ve věku 2-6 let
 
 


LES/edukační programy

 

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ JANA NÁLEVKY "A TEĎ KONEČNĚ OBRAŤME LIST"

23. 5. - 4. 8. 2018
 
Po předchozí domluvě je možné programy pozměnit tak, aby podporovaly aktuální tematické zaměření Vaší výuky. Stejně tak je možné po domluvě připravit edukační program k dalším dvěma výstavám z aktuálního výstavního bloku (Markéta Othová: 1990–2018; Valentýna Janů: Salty Mascara).
 

Edukační program pro mateřské školy

 
 
 
 
ROVNĚ ZA NOSEM
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Jaké to je rýsovat čáry? Zkoušeli jste někdy kreslit pravítky a křivítky? Inspirováni díly umělce Jana Nálevky si vytvoříme společný obraz jen za pomoci rovných linií a křivek.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Dotýká se vzdělávacích oblasti Dítě a společnost.
 

Edukační program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ

 
NALINKOVÁNO
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Jaká pravidla nás obklopují? V předem vymezené pravoúhlé síti si naplánujeme architekturu společného města. Nad díly umělce Jana Nálevky se následně společně zamyslíme nad tím, v čem jsou pravidla přínosná a v čem nás omezují. Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 

Edukační program pro žáky 3. až 5. tříd ZŠ

 
BÍLÝ LIST
Cílová skupina: žáci 3. – 5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Výchozím bodem pro seznámení s tvorbou umělce Jana Nálevky bude práce s obyčejným kancelářským papírem. Proměníme jej na médium rámující naše myšlenky a prostor pro sebevyjádření.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 

Edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ

 
SÍŤ
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na výstavě Jana Nálevky se zaměříme na monumentální síť, skrze kterou budeme nahlížet do výstavy, ale i mimo ni. Dozvíme se, k čemu umělci rastr sítě používali v minulosti a vymyslíme k čemu by nám mohl sloužit dnes.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 

Edukační program pro studenty středních škol

 
TIMELINE
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
V edukačním programu spojíme umělecké přístupy a tematický obsah vycházející z děl Jana Nálevky a Markéty Othové. Společně se pozastavíme nad kontinuálním plynutím času a jeho vnímáním v celospolečenské i osobní rovině.
Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.
 
 

 

 

 

 

 

 

Jdi zpět