LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY / Otevřený ateliér
 
Vstupné
 
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 7-10 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti
 
--
Pro rezervaci místa prosím pište na e-mailovou adresu les@faitgallery.com. Děkujeme!
S ohledem na aktuální nařízení vlády budeme upravovat kapacitu a podmínky účati na výtvarných workshopech.
--
 
ŘÍJEN
 
Sobota 16. 10., 10.00–11.00
KAPACITA NAPLNĚNA / Workshop KOSMOS pro děti ve věku 2–6 let
 
Středa 20. 10., 16.30-17.30
Otevřený ateliér pro STARŠÍ DĚTI od 7-12 let
 
Úterý 26. 10., 10.00–11.00
Workshop OD ČERVENÉ K FIALOVÉ pro děti ve věku 2–6 let
 
 
LISTOPAD
 
Sobota 6. 11., 10.00–11.00
Workshop BÍLÝ PROSTOR pro děti ve věku 2–6 let
 
Úterý 16. 11., 10.00–11.00
Workshop KOSMOS pro děti ve věku 2–6 let
 
Sobota 27. 11., 10.00–11.00
Workshop OD ČERVENÉ K FIALOVÉ pro děti ve věku 2–6 let
 
 
Další termíny výtvarných dílem budou postupně zveřejňovány.
Těšíme se na Vás!
 
--
 
VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI 
 
Netradiční výtvarné kroužky s lektorkou Eliškou Mikšovou budou zahájeny od nového výstavního bloku.
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let 
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 9 lekcí
• kapacita 8 dětí
• 900 Kč za dítě za pololetí / 1500 Kč za dva sourozence
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let 
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 10 lekcí
• kapacita 10 dětí
• 1500 Kč za dítě za pololetí / 2700 Kč za dva sourozence
 
 
*Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru / výtvarném kroužku souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 


LES / edukační programy

 

tl_files/novinky/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) – lektorské oddělení Fait Gallery nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy.
 
Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy.
 
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák (student); pedagogický doprovod zdarma
 
Po předchozí domluvě je možné připravit edukační program tak, aby navazoval na aktuální tematické zaměření Vaší výuky. Výjimečně je možné po domluvě program realizovat také v anglickém jazyce.
 
Minimální počet žáků (studentů) ve skupině je 10.
Realizace programů je nyní závislá na aktuálních vládních opatřeních, na která pružně reagujeme.
 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com, kde se na možnosti návštěvy programu domluvíme.
 
 
REGISTRACE STANA FILKA
6. 10. 2021 – 8. 1. 2022
 
Doprovodné edukační programy vyzývají žáky, studenty a jejich pedagogy ke vstupu do svébytného vesmíru slovenského umělce Stana Filka. Programy nabízí možnost uchopit představená díla prostřednictvím vlastního výtvarného prožitku a využít je jako impuls k diskusi, zamyšlení i vzájemnému sdílení. Jednotlivé aktivity jsou uzpůsobeny potřebám cílových skupin, sledují záměry Rámcového vzdělávacího programu a nabízí možnost vnímat galerii jako podnětný prostor pro sebevyjádření a úvahy přesahující rámec výtvarné výchovy.
 
 
Všechny barvy světa
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na výstavě Stana Filka se necháme obklopit svými oblíbenými barvami a zaměříme se na pět smyslů, které nám pomáhají poznat svět. Vyzkoušíme si míchání barev i malbu na velkorysém formátu. Edukační program uvádí děti do prostředí galerie a podporuje jejich potřebu pozorovat, zkoumat a objevovat. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávacích oblastí Dítě a společnost a Dítě a jeho tělo.
 
 
Vzhůru ke hvězdám!
 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Inspirováni díly Stana Filka se vydáme na dobrodružnou cestu k dosud neobjeveným planetám. Co bychom na nich rádi nalezli a jak by vlastně mohly vypadat? Edukační program pomáhá rozvíjet tvořivost žáků a uplatňovat jejich vlastní imaginaci. Vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a Člověk a jeho svět.
 
 
Duhové lodě
 
Cílová skupina: žáci 3.—5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Na výstavě Stana Filka se proměníme v konstruktéry fantaskních vesmírných lodí, které si vytvoříme technikou asambláže. Jaké budou mít tato plavidla poslání? A co byste si vzali s sebou na cestu do hlubokého vesmíru? Edukační program podporuje představivost žáků a dává jim možnost uplatnit jejich osobité nápady. Program rovněž prohlubuje komunikativní a sociální kompetence a spadá do oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
 
Střed vesmíru
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Podobně jako umělec Stano Filko se pokusíme vytvořit schéma vlastního kosmu, jehož jsme součástí. V úvahách budeme postupně procházet a ztvárňovat pro nás podstatné sféry — od blízkého okolí až po hranice vesmíru. Edukační program podporuje kultivaci představivosti a komunikativní kompetence. Rozvíjí vnímání světa v lokálních i globálních souvislostech. Spadá do oblasti Umění a kultura a dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.
 
 
Oltáře současnosti
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
 
Na základě vizuálních informací, které nás obklopují, si vytvoříme společnou myšlenkovou mapu reflektující náš pohled na současnou společnost. Od čeho bychom se rádi oprostili a jaké hodnoty bychom chtěli mít na nejvyšších stupních společného žebříčku? Inspirací nám bude tvorba Stana Filka spojující profánní s transcendentálním. Edukační program posiluje personální, sociální a komunikativní kompetence. Poskytuje prostor pro sebevyjádření, sdílení a diskusi. Dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a spadá do oblasti Umění a kultura.
 
 
*Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 

Jdi zpět