LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY pro děti 2–6 let a 7–10 let
 
Vstupné
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti
 
Pro rezervaci místa prosím pište na e-mailovou adresu les@faitgallery.com. Děkujeme!
 
--
 
ČERVEN
 
Úterý 7. 6., 16.30–17.30 
Workshop LOVEC SKVRN pro STARŠÍ děti ve věku 7–10 let
 
Sobota 11. 6., 10.00-11.30 / KAPACITA NAPLNĚNA
Workshop LOVEC SKVRN pro děti ve věku 2–6 let
 
Čtvrtek 16. 6., 16.30-17.30
Workshop HEMŽENÍ HMYZU pro děti ve věku 2–6 let
 
Čtvrtek 23. 6., 10.00-11.00 / ZRUŠENO
Workshop s Markétou Lisou pro děti ve věku 2-6 let
 
Sobota 25. 6., 10.00-11.00 / KAPACITA NAPLNĚNA
Workshop HEMŽENÍ HMYZU pro děti ve věku 2–6 let
 
Čtvrtek 30. 6., 16.30-17.30
Workshop LOVEC SKVRN pro děti ve věku 2–6 let
 
--
 
ČERVENEC
 
Sobota 9. 7., 10.00-11.00
Workshop STOPY KVĚTIN pro děti ve věku 2–6 let
 
Úterý 12. 7., 16.30–17.30
Workshop STOPY KVĚTIN pro STARŠÍ děti ve věku 7–10 let
 
Čtvrtek 28. 7., 10.00-11.00
Workshop s Markétou Lisou pro děti ve věku 2-6 let
 
Sobota 30. 7., 10.00-11.00
Workshop HEMŽENÍ HMYZU pro děti ve věku 2–6 let
 
--
 
Prázdniny v LESe / Příměstský tábor
19. 7. – 22. 7. 2022 (9:00–13:00)
 
Seznamte s uměním a najděte si nové kamarády ve Fait Gallery! Čtyřdenní dopolední příměstský tábor probíhá přímo v galerii mezi uměleckými díly a prostřednictvím tvůrčích činností navazuje na aktuální výstavy. Při samostatné i skupinové práci se seznámíme s díly umělců Petra Nikla a Lukáše Jasanského a Martinem Polákem. Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky a budeme sdílet své nápady. Tábor zakončí slavnostní vernisáž pro rodiče, prarodiče a všechny přátele.
--
Cena za čtyřdenní program (denně od 9:00 do 13:00) je 1600,- Kč / dítě a zahrnuje také drobné občerstvení a zajištění pitného režimu. 
Přihlásit se můžete na e-mailu les@faitgallery.com
 
--
 
VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI 
 
Netradiční výtvarné kroužky s lektorkou Eliškou Mikšovou budou zahájeny od nového výstavního bloku.
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let 
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 9 lekcí
• kapacita 8 dětí
• 900 Kč za dítě za pololetí / 1500 Kč za dva sourozence
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let 
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 10 lekcí
• kapacita 10 dětí
• 1500 Kč za dítě za pololetí / 2700 Kč za dva sourozence
 
 
*Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru / výtvarném kroužku souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 


LES / edukační programy

 

tl_files/novinky/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) – lektorské oddělení Fait Gallery nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy.
 
Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy.
 
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák (student); pedagogický doprovod zdarma
 
Po předchozí domluvě je možné připravit edukační program tak, aby navazoval na aktuální tematické zaměření Vaší výuky. Výjimečně je možné po domluvě program realizovat také v anglickém jazyce.
 
Minimální počet žáků (studentů) ve skupině je 10.
 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com, kde se na možnosti návštěvy programu domluvíme.
 
 
EDUKAČNÍ PROGRAMY
 
Petr Nikl / Divoké záhony
1. 6. – 30. 7. 2022
 
 
ZaHRAda
Cílová skupina: žáci MŠ
 
Na výstavě Petra Nikla hravě propojíme stávající zkušenosti dětí s novým zážitkem z vystavených děl a vytvoříme si společnou divokou zahradu. Budeme kreslit netradičními nástroji a zopakujeme si, co víme o růstu rostlin. Edukační program uvádí děti do prostředí galerie a podporuje rozvoj jejich představivosti. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a svět.
 
 
Kuklení
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
 
V návaznosti na tvorbu Petra Nikla se zaměříme na svět hmyzu a ztvárníme si proměnu housenky v motýla. Vyzkoušíme si kresbu obouruč a budeme pracovat s osovou symetrií. Edukační program pomáhá rozvíjet tvořivost žáků a uplatňovat jejich vlastní imaginaci. Vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a Člověk a svět.
 
 
Jsem zvíře, jsem květ
Cílová skupina: žáci 3.–5. třídy ZŠ
 
Podobně jako Petr Nikl přizveme k tvorbě prvek náhody a necháme se překvapit vlastní fantazií. Budeme vytvářet masku inspirovanou přírodou a zkusíme tak poodhalit svou skrytou tvář. Edukační program podporuje představivost žáků a dává jim možnost tvůrčího sebevyjádření. Program rovněž prohlubuje komunikativní a sociální kompetence a spadá do oblasti Umění a kultura.
 
 
Propíjení
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
 
Při setkání na výstavě umělce Petra Nikla se pokusíme nalézt novou výtvarnou řeč a hravou formu komunikace při vytváření společné prolínavé kresby. Východiskem nám bude volnost autorových rozpíjených prací. Edukační program podporuje kultivaci představivosti a komunikativní kompetence. Spadá do oblasti Umění a kultura.
 
 
Pastevci slov
Cílová skupina: studenti SŠ
 
Vyzkoušíme si experimentální malbu pomocí mechanických strojků a podobně jako Petr Nikl se také pustíme do hry se slovy. Edukační program poskytuje prostor pro sebevyjádření a sdílení. Dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a spadá do oblastí Umění a kultura a Český jazyk a literatura.
 
 

Jdi zpět