LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů, které připravujeme, bude zahrnovat výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na email les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
Vstupné: 50 Kč / 90 Kč dvě děti / 120 Kč tři děti
 
Listopad 2017
 
Sobota 25. 11. 2017 v 10:00 - KAPACITA NAPLNĚNA
Výtvarný workshop "ABeCeDa" k výstavě ČS KONCEPT 70. LET
 
Co připomínají tvary písmen tvého jména? Abstraktní vzory, zvířata, krajiny, části tváře… Společně objevíme dobrodružství, která se v otiscích znaků skrývají, a vytvoříme si obraz na míru.
 
Prosinec 2017
 
Sobota 9. 12. 2017 v 10:00 - KAPACITA NAPLNĚNA
Výtvarný workshop "MO(ve)MENT" k výstavě ČS KONCEPT 70. LET
 
Zmrazíme pohyb a zachytíme pomíjivý okamžik. Inspirovat se budeme umělci, kteří tvoří s pomocí náhody. Necháme se překvapit, jaké obrazy vytvoříme pomocí magnetů a dalších hybných sil.
 
Úterý 12. 12. 2017 v 10:00
Výtvarný workshop "MAIL-ART" k výstavě ČS KONCEPT 70. LET
 
Před Vánoci si společně vytvoříme mail-artové pohlednice s vlastními motivy a podíváme se na díla, která si konceptuální umělci navzájem zasílali poštou.
 
tl_files/mail-podpis/IMG_4774.jpg
 

VÝTVARNÉ KROUŽKY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5 – 8 let

  • Maximální počet dětí v kroužku je 8
  • 16 lekcí (60 minut) za pololetí
  • 1 600 Kč za pololetí včetně používaného materiálu / 1500 Kč za dítě u sourozenců

každý čtvrtek v 16.30 – 17.30 od 21/9/2017
lektorka: Eliška Mikšová

Netradiční výtvarný kroužek pro děti předškolního a mladšího školního věku je zaměřený především na rozvoj estetického vnímání a představivosti. Během tvoření si nejmenší umělci upevňují základní znalosti barev, tvarů a materiálů, to vše hravou a originální formou v inspirativním prostředí galerie současného umění.

Výtvarný kroužek pro děti 7 – 10 let

  • Maximální počet dětí v kroužku je 10
  • 19 lekcí (90 minut) za pololetí
  • 1 600 Kč za pololetí včetně používaného materiálu / 1500 Kč za dítě u sourozenců

každé úterý v 16.30 – 18.00 od 19/9/2017
lektorka: Eliška Mikšová

Děti se v průběhu pololetí setkají s různými výtvarnými přístupy a technikami zaměřenými na prožití a pochopení současného umění. Během své práce se seznámí s chodem a prostředím galerie, stejně jako s pojmy a zajímavostmi ze světa výtvarného umění.

Registrovat do kroužků se můžete na les@faitgallery.com

 

 LES/edukační programy

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy.
 
Přihlásit se můžete na jeden z programů k aktuálně probíhajícím výstavám, nebo na edukační programy stálého charakteru, které svým účastníkům přiblíží poslání galerie, podoby současného umění i některé zákonitosti uměleckého světa.
 
Po předchozí domluvě je možné programy pozměnit tak, aby podporovaly aktuální tematické zaměření vaší výuky. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
 
Edukační programy k výstavě ČS KONCEPT 70. LET
Výstava potrvá od 11. října 2017 do 13. ledna 2018
 
OKA-MŽIK
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Zastavíme pohyb v letu a uchováme přítomný okamžik. Inspirací k výtvarné práci i zamyšlení nám budou díla konceptuálních umělců, která v sobě zahrnují prvek náhody a proměnlivosti. Pokusíme se jako umělci zachytit jedinečný moment a sami si předem vymezit pravidla, kterých se při tvorbě budeme držet.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV.
Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Dotýká se vzdělávacích oblasti Dítě a společnost.
 
JSEM - ODSUD SEM!
 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Rozprostřeme se v prostoru a vymezíme své hranice. V návaznosti na vystavená díla českých a slovenských konceptuálních umělců se pokusíme neobvyklým způsobem zachytit naši přítomnost. Ve skupinách se zamyslíme nad tím, co nás v prostoru vymezuje a jak můžeme tuto skutečnost vizuálně zaznamenat.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV.
Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
BLÍZKÉ SVĚTY
 
Cílová skupina: žáci 3. – 5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Ve společné výtvarné činnosti budeme hledat vyjádření pro myšlenkové i doslovné průniky světa lidí a přírody. Budeme se inspirovat vystavenými díly konceptuálních umělců a pomocí své fantazie tyto sféry propojíme. Při práci se pokusíme využít vlastností přírodních i umělých materiálů.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV.
Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
MYSLET OBRAZ
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Napíšeme “návod” pro obraz a ověříme si, jak se vytváří představa v naší mysli. Místo barev a štětců použijeme slova, která nám pomohou složit konceptuální obraz. Budeme se inspirovat písmem v dílech z výstavy a podíváme se, jakými způsoby se slovy zacházeli čeští a slovenští výtvarní umělci.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV.
Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k učení a k řešení problémů. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
(NE)VŠEDNĚ
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma
 
Obyčejnost? Nehrozí. Záleží na úhlu pohledu! Zamyslíme se nad obsahem vybraných konceptuálních děl a nad rolí, kterou hraje naše divácká interpretace. Podíváme se, jak umělci ve své tvorbě nachází nové významy a posouvají všední obsahy za hranici obyčejnosti. Pokusíme proměnit běžné ve výjimečné a přiřknout věcem nebo činům nový smysl.
Edukační program vychází z požadavků RVP G.
Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.
 
 
Stálá nabídka edukačních programů
 
TVARY, LINKA, BAREV FŮRA! 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / dítě + pedagogický doprovod zdarma
 
Setkáme se společně v galerii mezi výtvarnými díly a podíváme se, jaké tvary a barvy umělci používají. Které z nich už poznáte a co vám připomínají? Vše, co nás napadne, to dokreslíme! Zaměříme se také na to, jaké druhy čar a stop výtvarné prostředky zanechávají.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV.
Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Dotýká se vzdělávacích oblasti Dítě a společnost.
 
SEJDEME SE V GALERII! 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. tříd ZŠ
Délka trvání: 60 minut 
Cena: 40 Kč / žák + pedagogický doprovod zdarma
 
Uvítáme vás v galerii a řekneme si, co vše je zde možné a jaká spousta věcí je pro vás přichystána. Společně se pokusíme přijít i na to, co je lepší v galerii nedělat a jak nebýt mezi uměním jako slon v porcelánu, ale jako ryba ve vodě. Setkáme se s originály uměleckých děl, na které se podíváme pěkně zblízka. Kompozice, odstín, valér – i vlastní tvorba – to vše pro nás bude hračka!
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
BÍLÁ KOSTKA
Cílová skupina: žáci 3. – 5. tříd ZŠ
Délka trvání: 60 min 
Cena: 40 Kč / žák + pedagogický doprovod zdarma
 
Jak vypadaly galerie dříve a jaké jsou nyní? Jaké prostory v galeriích najdeme a co tu můžeme vidět, prožít nebo vytvořit? Popovídáme si o tom, jak vzniká výstava a kdo se na jejím vzniku podílí. Nahlédneme společně do galerijního „zákulisí“ a načerpanou inspiraci využijeme při vyrábění modelu vlastní malé výstavní síně.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
POD POVRCH
Cílová skupina: žáci 6. – 9. tříd ZŠ
Délka trvání: 60 min
Cena: 40 Kč / žák + pedagogický doprovod zdarma
 
Před vybranými uměleckými díly ze sbírky Fait Gallery se zamyslíme nad důležitostí formy a obsahu díla. Pokusíme se proniknout k tomu, co nám díla sdělují a navázat s nimi dialog. Vyjasníme si některé termíny z uměleckého prostředí (motiv, forma, médium…) a v roli kurátora si zkusíme koncipovat vlastní výstavu. Kolik úhlů pohledu se nám podaří odhalit?
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity, posilování komunikativní kompetence a kompetence k učení a k řešení problémů. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.
 
TAM A ZASE ZPÁTKY
Cílová skupina:
Délka trvání: 60 min
Cena: 40 Kč / student + pedagogický doprovod zdarma
 
Ponoříme se společně do světa umění a prověříme některé z jeho zákonitostí. Co vše může být uměleckým dílem? Že obyčejná věc na to nemá nárok? Dokaž to! Vyzkoušíme si princip ready-made tvorby, objasníme si význam galerie jako instituce a v neposlední řadě si vyzkoušíme vžít se do role některého z galerijních zaměstnanců.
Galerijně-edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura.
 
 

Jdi zpět