LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY pro děti 2–10 let
 
Vstupné
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 200 Kč tři děti / doprovod dětí zdarma
Platba je možná pouze HOTOVĚ na místě
 
Pro rezervaci místa prosím pište na e-mailovou adresu les@faitgallery.com. Děkujeme!
 
--
 
KVĚTEN
 
Út 28/5 16.30
Výtvarný workshop ÚZEMNÍ PLÁN pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Michala Škody
 
 
ČERVEN
 
So 1/6
LESní workshop na Dni dětí s Polárkou
více na www.divadlopolarka.cz
 
Út 11/6 16.30
Výtvarný workshop SUVENÝR Z KŘOVÍ pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Anny Ročňové
 
So 22/6 10.00
Výtvarný workshop ÚZEMNÍ PLÁN pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Michala Škody
 
Čt 27/6 16.30
Výtvarný workshop SKRZ NASKRZ pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Tomáše Bárty
 
 
ČERVENEC
 
Út 9/7 – Pá 12/7
Příměstský tábor PRÁZDNINY V LESE
pro děti od 6 do 11 let / info na les@faitgallery.com
 
So 20/7 10.00
Výtvarný workshop SUVENÝR Z KŘOVÍ pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Anny Ročňové
 
Čt 25/7 16.30
Výtvarný workshop SKRZ NASKRZ pro děti ve věku 2–10 let
k výstavě Tomáše Bárty
 
 
--
 
Prázdniny v LESe ve Fait Gallery
9. 7.–12. 7. 2024 (9:00–13:00)
 
V létě vás ve Fait Gallery čekají čtyři dopoledne nabitá výtvarnými činnostmi, které umožní dětem prožít aktuální výstavy současných umělců Michala Škody, Tomáše Bárty a umělkyně Anny Ročňové.
Těšit se můžete na práci netradičními technikami, společné povídání o umění a samozřejmě také závěrečnou výstavu s vernisáží pro rodiče, prarodiče a kamarády.
 
Tábor je určený pro děti od 6 do 11 let. Cena za čtyřdenní program (denně od 9:00 do 13:00) je 1800,- Kč/dítě a zahrnuje také drobné občerstvení a zajištění pitného režimu.
 
Pro bližší informace a přihlášky nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
--
 
VÝTVARNÉ KROUŽKY PRO DĚTI
 
Netradiční výtvarné kroužky s lektorkou Eliškou Mikšovou jsou zahájeny vždy od nového výstavního bloku.
V případě volné kapacity se na kroužky můžete hlásit prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com.
 
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• kapacita 7 dětí
 
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 8-12 let
 
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• kapacita 8 dětí
 
 
*Účastí na workshopu / výtvarném kroužku souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 


LES / edukační programy

 

tl_files/novinky/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) – lektorské oddělení Fait Gallery nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy.
 
Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy.
 
Délka trvání: 60 minut
Cena: 50 Kč / žák (student); pedagogický doprovod zdarma – platba je možná pouze hotově na místě.
 
Po předchozí domluvě je možné připravit edukační program tak, aby navazoval na aktuální tematické zaměření Vaší výuky. Výjimečně je možné po domluvě program realizovat také v anglickém jazyce.
 
Minimální počet žáků (studentů) ve skupině je 10.
Při nižším počtu osob je cena 500 Kč za celou skupinu.
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com, kde se na možnosti návštěvy programu domluvíme.
--
 
Michal Škoda / Prolínání
22. 5.–27. 7. 2024
(více o výstavě ZDE)
 
Edukační programy připravené k výstavě Michala Škody mají za cíl přiblížit žákům, studentům i jejich pedagogům tvorbu a způsob uvažování tohoto umělce, stejně jako představit jim prostředí galerie současného umění, která je místem otevřeným jejich úvahám, prožitkům, sebevyjádření i společnému sdílení. Jednotlivé aktivity jsou uzpůsobeny potřebám cílových skupin a sledují záměry Rámcového vzdělávacího programu. Umožňují zúčastněným bezprostředně vnímat vystavená díla, ale také je prožít skrze vlastní tvůrčí činnost.
 
 
Cihla k cihle
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Pro tentokrát se oprostíme od barev a svou pozornost zaměříme na geometrické tvary. Černobílé čtverce, obdélníky, pruhy a kruhy proměníme v domy nebo celá města podle naší fantazie. Edukační program je inspirovaný aktuální výstavou umělce Michala Škody, spadá do vzdělávací oblasti Dítě a svět a seznamuje žáky s prostředím galerie.
 
 
Mapa města
 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Podobně jako umělec Michal Škoda zkusíme zachytit prostor do plochy obrazu. Postavíme společně město a následně si vytvoříme jeho dvojrozměrný plán. Při práci zapojíme komunikativní kompetenci a kompetenci k řešení problémů. Program se dotýká vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Matematika a její aplikace.
 
 
Hrubá stavba
 
Cílová skupina: žáci 3.—5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Umělec Michal Škoda zachycuje v denících fragmenty míst pro svou budoucí inspiraci. V galerii se tedy rovněž společně pustíme do průzkumu prostoru pomocí netradiční kresebné techniky, která nám následně bude východiskem pro trojrozměrnou tvorbu. Edukační program podporuje smyslové vnímání a spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
 
 
V kostce
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Společně s žáky se zaměříme na vnímání prostoru a vztah těla k jeho okolí. Podobně jako umělec Michal Škoda budeme reagovat na architekturu, která nás obklopuje a vytvoříme obraz vycházející z našich prostorových dispozic. Edukační program spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura a dotýká se průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.
 
 
Čistý řád
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 50 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
 
Ve výstavě Michala Škody nahlédneme společně za nános informací, které nás denně obklopují a pokusíme se zviditelnit systém, který se nachází v jejich jádru. Hlavním tvůrčím principem bude proces abstrakce. Edukační program se zaměřuje na vnímání a porozumění umění skrze vlastní výtvarnou tvorbu a spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura.
 
 
*Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
 
 

Jdi zpět