LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
60 Kč / 110 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 190 Kč tři děti
 
Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
PROSINEC
 
Sobota 1. 12., 13:00 - 17:00
Odpolední workshop pro všechny generace
 
První prosincovou sobotu zveme děti i dospělé všech generací do Fait Gallery na velký odpolední workshop k aktuálně probíhajícímu výstavnímu bloku.
Aktivitu ke své výstavě připraví Vladimír Kokolia. A dalšími výtvarnými činnostmi na náměty výstav Aleny Kotzmannové & Q: a Niky Kupyrovy Vás provedou lektorky LESa.

60Kč / osoba, 160Kč / rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 3 děti)
Zúčastnit se můžete kdykoliv mezi 13:00 a 17:00.
 
Úterý 11. 12., 10:00
KAPACITA NAPLNĚNA / Výtvarný workshop VZDÁLENÉ SVĚTY pro děti ve věku 2 - 6 let
 
Středa 19. 12., 16:30
KAPACITA NAPLĚNA / Otevřený ateliér pro děti ve věku 3 - 8 let
Otevřený ateliér k výstavě Vladimíra Kokolii. 
 
LEDEN 2019
 
Sobota 5. 1., 10:00
KAPACITA NAPLNĚNA / Výtvarný workshop VIDĚT TĚLEM pro děti ve věku 2 - 6 let
 
Středa 9. 1., 16:30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3 - 8 let
 
 

VÝTVARNÉ KROUŽKY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 18 lekcí (20. 9. 2018 - 24. 1. 2019) 
• kapacita 8 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 18 lekcí (18. 9. 2018 - 29. 1. 2019) 
• kapacita 10 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
___
 


LES/edukační programy

 

 

Lektorské oddělení Fait Gallery – LES (Laboratory of Education and Synergy) – nabízí edukační programy žákům a jejich pedagogům, kteří se chtějí setkat se současným výtvarným uměním, chtějí jej prožít skrze vlastní tvorbu a načerpat z něj inspiraci, která přesahuje hranice výuky výtvarné výchovy. Programy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, probíhají v podnětném prostředí přímo před uměleckými díly a směřují k vnímání galerie jako prostoru otevřeného svobodným úvahám a smělým činům. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a jsou vhodné jako doplněk školní výtvarné výchovy. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte naše lektorské centrum na les@faitgallery.com.
 
 
EDUKAČNÍ PROGRAMY
Vladimír Kokolia / To nezbytné z Kokolii
Alena Kotzmannová / Poslední stopa & Q: / Vteřiny před ...
 
17. 10. 2018 - 12. 1. 2019
 
Po předchozí domluvě je možné programy pozměnit tak, aby podporovaly aktuální tematické zaměření Vaší výuky.

Stejně tak je možné po domluvě připravit edukační program i ke třetí z probíhajících výstav – Nika Kupyrova / No More Mr Nice Guy.

 
Edukační program pro mateřské školy
 
SPOLEČNÁ ZAHRADA
 
Cílová skupina: žáci MŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
V obrazech Vladimíra Kokolii odhalíme přírodní i figurální motivy, které byly malíři předlohou a zaměříme se na jejich rytmus a opakování. Vytvoříme si rostliny rozmanitých tvarů a barev, které spleteme do společného ornamentu.
Edukační program vychází z požadavků RVP PV. Podporuje vytváření základů sociální a personální kompetence, komunikační kompetence a kompetence k učení. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, představivosti a tvůrčích schopností. Dotýká se vzdělávací oblasti Dítě a svět.
 
Edukační program pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ
 
KRAJINA OBRAZU
 
Cílová skupina: žáci 1. a 2. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Pokračují obrazy i za okrajem svého rámu? Pohledem se ponoříme do maleb Vladimíra Kokolii a zkusíme v nich objevit hloubku, vrstvy a průhledy do jiných krajin.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Pomáhá vytvářet základy kompetence k učení, rozvíjet tvořivost a vizuální citlivost. Podporuje posilování sociální, personální a komunikativní kompetence. V širším kontextu program reflektuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 3. - 5. třídy ZŠ
 
NOVÁ ZEMĚ
 
Cílová skupina: žáci 3. – 5. třídy ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Obydlí lidé někdy další planetu? Před díly Igora Korpaczewského a Aleny Kotzmannové se zamyslíme nad tím, jaké podmínky jsou pro život na Zemi podstatné a co je nejdůležitější pro nás osobně. Na okamžik se také vžijeme do role průzkumníků vesmíru a zodpovědných zástupců celého lidstva.
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje posilování komunikativní kompetence. Reflektuje průřezové téma Environmentální výchova a výchova k myšlení v globálních souvislostech. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Umění a kultura.
 
Edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ
 
KONEC ANTROPOCÉNU
 
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena 40 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
 
Inspirováni atmosférou výstavy Igora Korpaczewského a Aleny Kotzmannové vytvoříme společnou temnou vizi odvíjející se od úvah nad globálními problémy lidstva. V jaké situaci se společnost nachází a čím je naše budoucnost na planetě ohrožena?
Edukační program vychází z požadavků RVP ZV. Podporuje uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků, posilování komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů. Dotýká se průřezového tématu Environmentální výchova a výchovy k myšlení v globálních souvislostech. Reflektuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Umění a kultura.
 
Edukační program pro studenty středních škol
 
POSLEDNÍ STOPA
 
Cílová skupina: studenti SŠ
Délka trvání: 60 minut
Cena: 40 Kč / student, pedagogický doprovod zdarma
 
Jakou za sebou zanecháváme stopu? Budeme pracovat se záznamem osobních předmětů, které nosíme u sebe a zkusíme se společně zamyslet, jak spolu souvisí globální problémy s naším každodenním životem. Inspirací nám bude především výstava Igora Korpaczewského a Aleny Kotzmannové.
Edukační program vychází z požadavků RVP G. Podporuje posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a výchova k myšlení v globálních souvislostech. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Umění a kultura.

 

 
 

Jdi zpět