Milan Maur / Nejisté sekvence děje

19.10.2022 - 14.01.2023

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno

Kurátoři: Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana Písaříková

Vernisáž: 19. 10. 2022, 19:00

 

Autorovy subjektivní záznamy přírodních dějů zachycené důslednou metodikou doprovází často lyrické texty dokládající jeho autentický prožitek. Komplexní výstava prací z let 1982–2022 zahrne umělcovy přírodní koncepty a akční tvorbu v typologicky různých záznamech časově podmíněných jevů, ale i jeho zcela nová aktuální témata.Veronika Vlková / Tatínku_ hrubý_a_ zmenšený_final_ok

-

Fait Gallery MEM, Ve Vaňkovce 2, Brno

Kurátorka: Marie Štindlová

Vernisáž: 19. 10. 2022, 19:00

 

Matka a syn putují pěšky do Vídně. Po cestě vaří, myjí se, dívají se, ukazují si věci. Občas je to složité, jejich ruce jsou z kamene. Kroky jsou verše a pochod modlitba za zdravé vztahy. Bez ztráty humoru se snaží setřást vrstvy patriarchálního sedimentu usazeného na svých pažích, srdcích, rodu i krajině.

Jdi zpět