Milan Maur / Nejisté sekvence děje

19.10.2022 - 14.01.2023

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno

Kurátoři: Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana Písaříková

Vernisáž: 19. 10. 2022, 19:00

 

Autorovy subjektivní záznamy přírodních dějů zachycené důslednou metodikou doprovází často lyrické texty dokládající jeho autentický prožitek. Komplexní výstava prací z let 1982–2022 zahrne umělcovy přírodní koncepty a akční tvorbu v typologicky různých záznamech časově podmíněných jevů, ale i jeho zcela nová aktuální témata.Jiří Staněk / Brightness

-

Fait Gallery PREVIEW, Ve Vaňkovce 2, Brno

Kurátor: Jiří Dušek

Architekt výstavy: Jakub Němec

Vernisáž: 19. 10. 2022, 19:00

 

Jas je atribut vizuálního vnímání, ve kterém se zdá, že zdroj vyzařuje nebo odráží světlo. Jestliže jas je atribut vizuálního vnímání, tak vizuální umění je jeho synonymem, spoléhajícím na kontext prostředí a pozorovatele. Site-specific instalace Brightness je snahou o zhmotnění prostředí jasu. 

Jdi zpět