Jan Merta: Návrat

Jan Merta: Návrat

Fait Gallery

Ve Vaňkovce 2, Brno

21. 2. – 5. 5. 2018

Kurátor: Denisa Kujelová a Jiří Zahrádka

Fait Gallery se navrací k původní koncepci výstavních bloků a uvede tři nové výstavy. Ve středu 21. února zahájí rozsáhlou výstavu jednoho z nejvýraznějších českých malířů Jana Merty. V průběhu trvání výstavy proběhnou v galerii dvě komentované prohlídky výstavy s Janem Mertou a měsíc po vernisáži bude v prostorách galerie na mostě otevřena nová expozice. Při příležitosti konání výstavy Návrat Fait Gallery vydává v limitované edici audionahrávku Laozi Jiřího Krále, která bude dostupná na USB kartě k zakoupení v knihkupectví ve Fait Gallery.

Ve svém svébytném vizuálním projevu vycházejícím z osobní paměti, přetváří Jan Merta témata reálného světa v jedinečnou projekci vlastního prožitku. Tento neobyčejně upřímný přístup je svou intenzitou a pravdivostí k divákovi až pozoruhodně přenosný a sdílný. Ve většině případů autor vybírá jako náměty svých maleb, kreseb a objektů předměty a reálie na okraji běžné pozornosti, které jsou však pro něj osobně velice podstatné. Jejich vytržením z původního kontextu a volným zpracováním jim přisuzuje nový obsah.

Všechna díla Jana Merty mají svůj vlastní důvod v konkrétním příběhu a jeho práce je natolik vázána na osobní prožitek, že by ji bylo možno chápat i jako autorovy deníkové záznamy událostí, zážitků, vzpomínek a reminiscencí na osoby, předměty a místa. Každý nový obraz je tak pro něj myšlenkovým návratem. Není proto až tak překvapující, že pro výstavu zvolil právě název Návrat. Ten je však také nutné vnímat v několika významových rovinách. Kromě stejnojmenného názvu plastiky motiv návratu totiž odkazuje rovněž k realizaci výstavy ve stejných prostorách, do kterých se Jan Merta se svým novým výstavním projektem vrací po osmi letech. Především se ale jedná o opětovné návraty k několika autorovým klíčovým tematickým okruhům či přímo konkrétním motivům, které jsou však pokaždé zpracovávány jiným způsobem.

V rámci výstavy Návrat jsou tak bezesporu důležité celky jako Liberec, ve kterém se autor navrací do místa svého dětství a na němž s přestávkami pracuje mnoho let, nebo tematika civilizačních hrozeb, stejně tak vliv archetypů a kulturních kódů v poctě starým mistrům či konkrétním uměleckým dílům. V neposlední řadě jsou zde zastoupena díla odkazující se na autorovo uvažování nad východní filosofií. V roce 2010 a 2013 Jan Merta výtvarně koncipoval knihu Laozi v překladu Oldřicha Krále a blízké přátelství s touto výjimečnou osobností jeho zájem o čínskou filosofii ještě upevnilo. Ve výstavním projektu ve Fait Gallery přijal pak tento významný sinolog návrh umístit do instalace LAOZI vlastní zvukovou nahrávku knihy, kterou doprovází původní Mertovy malby s fragmenty šálků a podšálků. Ty symbolizují hliněné nádoby, jejichž smysl a užitečnost dle učení dao (tao) dává jejich vnitřku teprve prázdnota.

Jan Merta (*1952) patří mezi nejvýraznější současné české malíře a je stěžejním představitelem tzv. nové malby osmdesátých let. Postmodernistická malba Jana Merty započala v první polovině osmdesátých let odklonem od zobrazení vnější reality. Vztahuje se k autentické tvorbě zacílené do osobní paměti prezentující osobité autorovy výpovědi. Jan Merta je jedním z nejrespektovanějších umělců své generace, v anketě kritiků a kurátorů byl již dvakrát zvolen Osobností roku.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 21. února 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/CrdecQ

Fotodokumentaci výstavy Návrat naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/oyV4rD. Při použití fotografií prosíme o uvedení autora (c) Lukáš Jasanský. 

Kontakt pro média

Nela Klajbanová

klajbanova@faitgallery.com 
+420 724 349 167
www.faitgallery.com

Jdi zpět