Radek Brousil a Peter Puklus: Stupid

Radek Brousil a Peter Puklus: Stupid

Fait Gallery MEM

Ve Vaňkovce 2, Brno

21. 2. – 5. 5. 2018

Kurátor: Jan Zálešák 

Ústředním motivem výstavy Stupid je reprezentace mužství. Víme, že obrazy těl nejsou nikdy neutrální a vždy jsou spojeny s určitou politikou pohledu. Toto poznání, které se do kontextu výtvarného umění dostává nejpozději v 70. letech minulého století s rozvojem feministického myšlení, se ovšem jen vzácně stává také předmětem širší společenské debaty. Co zůstává v této aktuální diskusi, stejně jako v mnoha jejích starších variacích, na okraji zájmu, jsou obrazy mužů a mužství. Jak se mají nebo mohou projevovat změny v reálné politice genderové rovnosti v politice těchto obrazů?

Generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků ze zemí bývalého východního bloku, jakou reprezentují Radek Brousil a Peter Puklus, vyrůstala ještě ve světě, kde byla sice formálně rovnost mužů a žen zajištěna, za touto fasádou se ale skrývala stará dobrá patriarchální struktura nerovnosti. Pokud dnes chtějí dostát očekávání, nachází pozoruhodně málo silných obrazů, které by mohli následovat (do kterých by mohli pomyslně vrůst). Stejně jako ženy i muži dnes přitom dennodenně vstupují na „bojiště těla“, a to naholo, nevybaveni patřičnou diskursivní zbrojí. Co mají k dispozici, jsou často jen staré představy o tom, kým by měli být, spojené s naivitou dospívání v devadesátých letech. Proti těm pak stojí rozporuplný mix populárních obrazů mužství, od akčních hrdinů, pornoherců a rozhodných politiků po citlivé taťky zachycované v rodinných seriálech a jemné mladíky ze soutěží hledajících talenty.

V pracích zahrnutých do výstavy Stupid odkrývají Radek Brousil a Peter Puklus právě tuto pomyslnou encyklopedii obrazů mužství, která i přes to, že je zpravidla zcela nereflektovaná, vytváří společný referenční rámec s velkou obrazovou silou. Pohybují se přitom na škále od téměř karikaturních zkratek (muž lovec) až po méně explicitní reprezentaci mužnosti, jakou představuje např. graffiti (asociující tradiční mužský topoi dobývání teritoria a rituálního poměřování svalů). Výstava zahrnuje individuální práce obou autorů, v nichž pokračují v liniích své aktuální tvorby; jejím významovým svorníkem je pak ve spolupráci utvářená série fotografií, v nichž se odráží jak názorová blízkost, tak přece jen odlišné životní zkušenosti. Jak Radek Brousil tak Peter Puklus sice mají svou „základnu“ ve fotografii, pro oba je ale zároveň charakteristické dlouhodobé testování hranic tohoto média a práce s objektem a instalací. S prvky instalačního řešení, které propojí jednotlivé artefakty do významově soudržného celku, pracují také na výstavě Stupid v prostoru Fait Gallery MEM.

Radek Brousil (*1980) je laureátem Ceny Oskára Čepana za rok 2015. V poslední době samostatně vystavoval v galerii Nová Cvernovka v Bratislavě, v galerii 16 Nicholson Street v Glasgow nebo v Colloredo-Mansfeldském paláci GHMP. Tvorba Radka Brousila se odvíjí ve dvou základních liniích. V jedné se zaměřuje na konceptuální zkoumání předpokladů média fotografie a nově i specifické politiky fotografického obrazu (série Černá a bílá ve fotografii). Ve druhé se zajímá o formální rozsah interpretačních možností fotografie, kdy se často dostává až do polohy objektu a instalace.

Peter Puklus (*1980) v poslední době samostatně vystavoval ve varšavské Raster Gallery, v C/O Gallery v Berlíně nebo v Gallery Conrads v Düsseldorfu. V pražském Ateliéru Josefa Sudka v roce 2017 prezentoval svou autorskou fotoknihu Handbook to the Stars, která vznikla v roce 2012 jako výstup rezidenčního pobytu v Banské Štiavnici, jehož se později účastnil také Radek Brousil a tato zkušenost je nakonec přivedla až k aktuální společné výstavě. Puklus se účastnil výstav ve významných institucích, jako je Muzeum současného umění v Záhřebu, ICP v New Yorku nebo Ludwig Museum v Budapešti. Se svým aktuálním projektem „The Hero Mother – How to build a house“ získal Grand prix Images Vevey.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 21. února 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/CrdecQ

Fotodokumentaci výstavy Stupid naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/QUTWpL. Při použití fotografií prosíme o uvedení autora (c) Radek Brousil. 

Kontakt pro média

Nela Klajbanová

klajbanova@faitgallery.com 
+420 724 349 167
www.faitgallery.com

Jdi zpět