Tania Nikulina: Přítelkyně Luny: Hostina

Tania Nikulina: Přítelkyně Luny: Hostina

Fait Gallery PREVIEW

Ve Vaňkovce 2, Brno

21. 2. – 5. 5. 2018

Kurátor: Tereza Rudolf Hrušková

Spojení objektů – kostýmů – rekvizit s autorským videem se stává signifikantním znakem práce Tanii Nikuliny. Výstava Přítelkyně Luny vycházející z nejednoznačného, až lehce schizofrenního vztahu protagonistek prezentovaného videa líčí intimní vztah v konstruovaných kulisách všednosti, do nichž je vyzván vstoupit i divák.

Dosavadním vzděláním je Tania Nikulina sochařka, ovšem často používající netradiční materiály, jako jsou igelit, plsť, přírodniny, molitan či polystyren v kombinaci s textiliemi. Zásadním prostředkem komunikace je však pro autorku video, skrze nějž prezentuje své měkké objekty, ale i onen pojem sochy a s ní spojené materiality se v práci Nikuliny dostávají do vztahových kontextů. Jde o dotek, o kontakt – ať již mezi performery, nebo mezi haptickými povrchy objektů a divákem.

Oproti předchozím pracím je video prezentované v rámci výstavy ve Fait Gallery pokusem vyzkoušet jinou formu příběhu – civilnější a na první pohled i čitelnější vyprávění. Jeho nejzazším inspiračním zdrojem byla kniha Sašy Sokolova „Škola pro hlupáky“, pracující s komplikovaným – mezi časy přeskakujícím – vypravěčem. Výstava současně rozvíjí performativní složku práce Tanii Nikuliny – zatímco „první dějství“ pomyslného příběhu se odehrálo v pražské galerii Jelení jako setkání, v rámci hostiny mění performance svůj rytmus a má být i pobídkou pro přítomné diváky cítit se plně součástí slavnostní chvíle setkání více lidí. Tato chvíle je proměnlivá jako autorčiny objekty samotné, jejichž hranice mezi převlekem a rekvizitou není nikdy jasně uchopitelná, stejně jako není patrné, kdo koho nosí, zda herci kostýmy, nebo kostýmy herce.

Tania Nikulina je původem z Irkutsku, v Praze absolvovala bakalářský program v ateliéru sochařství UMPRUM, kde pokračuje v magisterském studiu. V současnosti ukončuje stáž v ateliéru Anny Daučíkové na AVU. Vystavovala na skupinové výstavě Against Nature: Mladá česká umělecká scéna v NG nebo v rámci Vlákna, klubka, tkaniny. Myšlenky jsou tenká vlákna v Oblastní galerii v Jihlavě. Sólově vystavovala v Galerii NIKA v Praze, Galerii Rampa v Ústí nad Labem a pražské Galerii Jelení.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 21. února 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/CrdecQ

Fotodokumentaci výstavy Přítelkyně Luny: Hostina naleznete ke stažení zde: https://goo.gl/WuNyjK. Při použití fotografií prosíme o uvedení autora (c) Lukáš Jasanskýl. 

Kontakt pro média

Nela Klajbanová

klajbanova@faitgallery.com 
+420 724 349 167
www.faitgallery.com

Jdi zpět