Markéta Othová: 1990–2018

Markéta Othová: 1990–2018

Fait Gallery MEM

Ve Vaňkovce 2, Brno

23. 5. – 4. 8. 2018

Kurátorka: Denisa Kujelová

Markéta Othová je vizuální umělkyní, která překračuje jasné definice fotografie, s níž jako médiem pracuje nejčastěji. Její práce nikdy neodpovídala obvyklým fotografickým postupům a autorka se vůči nim i záměrně vyhraňuje. Tak je tomu i v tomto případě. Zdánlivou banalitu dokumentovaných zcela běžných věcí tentokrát Markéta ještě zdůraznila užitím způsobu nefotografického záznamu, který je typický spíše pro digitální archivaci, a následně i volbou efemérního materiálu pro ni tak příznačných zvětšenin. Velké formáty jsou pak v ostrém kontrastu s intimitou voleného námětu. Výběrem billboardového papíru i užitím skeneru se tak autorka opět úmyslně vymezuje vůči fotografii v klasickém slova smyslu a tentokrát stírá hranici mezi prací fotografickou a grafickou.

Ve zkoumání možností vizuálního sdělení reflektujících zejména témata skutečnost, čas a paměť, kterými se Markéta Othová zabývá kontinuálně, využívá vlastních výrazových prostředků, které ji do jisté míry umožňuje i svoboda fotografického autodidakta, stejně tak ji tato pozice ulehčuje i osvojování alternativních možností snímání. Tímto poněkud odosobněným způsobem zpracovává osobní předměty ze svého soukromého archivu a podmiňuje je jednotnému formátu A4 v měřítku 1:1. Přirozeně barevný digitální záznam se pro ni posléze stal i součástí nenásilného přechodu k barevné fotografii.

Markéta Othová (*1968, Brno) je konceptuální umělkyně a fotografka. V letech 1987–1993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v letech 1987–1989 v ateliéru filmové a televizní grafiky, od roku 1989 pak navštěvovala ateliér ilustrace a grafiky, ve kterém i diplomovala. Svou tvorbou aktualizovala konceptuální práci s černobílou fotografií. Je laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2002) a její díla jsou zastoupena ve významných státních i soukromých českých a zahraničních sbírkách (Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Nicolas Krupp Collection, Victoria and Albert Museum, London). 

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 23. května 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě najdete ke stažení zde: https://bit.ly/2rIDTSs

Kontakt pro média

Nela Klajbanová

klajbanova@faitgallery.com 
+420 724 349 167
www.faitgallery.com

 

Jdi zpět