Jan Nálevka: A teď konečně obraťme list

Jan Nálevka: A teď konečně obraťme list

Fait Gallery

Ve Vaňkovce 2, Brno

23. 5. – 4. 8. 2018

Kurátor: Jiří Ptáček

Fait Gallery zahájí tři nové výstavy. Vernisáž výstav proběhne ve středu 23. května 2018 v 19.00. V hlavním prostoru Fait Gallery uvede rozsáhlou výstavu tvorby konceptuálního umělce Jana Nálevky, která sestává z tisíců autorových kreseb.Jejich množství, a také čas věnovaný jejich vzniku, vyplývají z metafory umělecké práce, která se přibližuje mechanickému pracovnímu výkonu. 

Výstava Jana Nálevky (*1976) s názvem A teď konečně obraťme list je jakýmsi auditem, kvůli kterému byl na jednom místo shromážděn všechen materiál, který se v uplynulém desetiletí postupně „vynořoval“ v podobě autorových dílčích prezentací. Třebaže představuje výhradně kresby z let 2009–2018, postihuje jádro Nálevkova uvažování o vnější organizaci lidského života.

Jeho soubory často sestávají z několika set kreseb. Jejich množství, a také čas věnovaný jejich vzniku, ovšem vždy vyplývají z metafory umělecké práce, která se přibližuje mechanickému pracovnímu výkonu. Nálevka na běžné kancelářské papíry rýsuje linky a čtvercové sítě, které si lze snadno splést s tiskárenským potiskem. Snaží se plně dostát přijaté normě. V symbolické rovině jejím dodržováním odkazuje k řádům, kterými je standardizováno fungování společnosti.

„Mřížka se stává symbolem organizace v nejobecnějším slova smyslu, jakýmsi řádem věcí, v symbolické rovině řádem světa.“

– Jan Nálevka

Rozsáhlou výstavou v Brně se Nálevka navrací do prostředí, které mělo zásadní vliv na formování jeho uměleckých přístupů. Coby student FaVU VUT se zde seznámil s představiteli brněnského konceptuálního okruhu Jiřím Hynkem Kocmanem a Jiřím Valochem, krátce na to také s Václavem Stratilem. Tato seznámení položila základ jeho zájmu o administrativní estetiku a principy ready-made, geometrii a minimalismus, či o problematiku monochromu.

„Přitažlivost Nálevkova kreslení spočívá v tom, jak v jednom plánu pouze odkazuje k přístupům a estetice moderního umění a jak z toho v plánu druhém dokáže vytěžit komentáře k tématům jako je hodnota lidské práce, anebo všudypřítomnost norem, které předurčují, jak budeme pracovat, komunikovat, anebo jak budeme vnímat prostředí, v němž žijeme. Nálevka vlastně používá vždy stejný princip, podřídí své jednání nějaké normě, a často také aplikuje stejný formální přístup, například linkuje velký počet papírů formátu A4. Na výstavě ve Fait Gallery se ovšem má ukázat, že navzdory tomu dokáže postihnout opravdu široký okruh témat.“

– Jiří Ptáček, kurátor výstavy

Absolventem FAVU VUT se Jan Nálevka stal v roce 2000. První samostatnou výstavu měl však už o dva roky dříve v pražské Galerii Behémót. V roce 2007 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Z dlouhé řady samostatných prezentací lze jmenovat například pražské výstavy v Galerii NoD (2002) a v Centru pro současné umění Futura (2006), nebo výstavy v českobudějovickém Domě umění (2009) a v Moravské galerii v Brně (2010). V průběhu uplynulých dvou let vystavoval v pražské Fotograf Gallery (2016), v Oblastní galerii Liberec (2016), nebo v Národní galerii v Praze (2017), kde byl zařazen po bok britského hudebníka a audiovizuálního umělce Briana Eno. Prozatím poslední výstavu připravil vloni na podzim pro pražskou Drdova Gallery, která ho zároveň zastupuje.

jan.nalevka.sweb.cz

Již tradičně vydávané omalovánky k hlavní výstavě Fait Gallery tentokrát výjimečně nevytvořil představovaný autor, ale vizuální umělkyně Petra Herotová (*1980). Ta nejenže pro své hry s významovými posuny vznikajícími kopírováním originální kresby využívá stejně jako Nálevka běžný papír formátu A4, ale také společně v minulosti vystavovali. V duchu sdíleného zaujetí pro balíky kancelářského papíru proto dětské návštěvníky Herotová nechá vybarvovat motivy z jejich obalů.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 23. května 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě najdete ke stažení zde: https://bit.ly/2rIDTSs

Kontakt pro média

Nela Klajbanová

klajbanova@faitgallery.com 
+420 724 349 167
www.faitgallery.com

Jdi zpět