Alena Kotzmannová & Q: / Poslední stopa & Vteřiny před…

Alena Kotzmannová & Q:
Poslední stopa & Vteřiny před…
Fait Gallery MEM
17. 10. 2018 – 12. 1. 2019
Vernisáž: 17. 10. 2018 v 19.00
Kurátor: Jiří Ptáček

Výstavy Aleny Kotzmannové a Q: (umělecký psuodonym Igora Korpaczewského) představí dva výrazné umělce střední generace. Oba umělci budou ve Fait Gallery netradičně prezentováni ve formátu dvou samostatných výstav, které však vzájemně spojuje jak formální stránka, tak téma. K faktickému propojení obou výstav přitom dochází pouze na jednom místě objektovou intervencí Aleny Kotzmannové do expozice jejího souseda.
 
Alena Kotzmannová představuje soubor fotografických diptychů, v nichž kombinuje krajinu se samostatnými fotografiemi luxusních bot a módních doplňků. Vytváří vizi zániku lidské civilizace a archeologie jejích ostatků. „Postava posledního člověka, který se prochází pouští s fotografickým aparátem, v nich však dost dobře může být nahrazena představou automatu, který ještě dlouho po zmizení jeho tvůrců realizuje svůj program a mechanicky třídí své nálezy pro muzeum, které ovšem už nikdo nebude navštěvovat“, napsal o jejím souboru kurátor výstavy Jiří Ptáček.
 
Zatímco Kotzmannová vystavuje na mostě procházejícím napříč celým prostorem Fait Gallery, Q: svůj monumentální objekt a diorama umístil v přízemí ve výstavním prostoru MEM. Také jeho práce se zřetelně vztahují k tématu blížící se katastrofy a kriticky polemizují s marnými nadějemi možného úniku před ní (a planetou Zemí). „Osmimetrový model záchranné lodi, jakési archy pro 21. století, a diorama se zoufalou rodinou astro-osadníků jsou paradoxně zamýšleny jako sugestivní smyslové zážitky, úchvatné poslední obrazy na kolektivní sítnici lidstva.“
Neobvyklé rozdělení výstavy přitom kurátor vysvětluje potřebou nechat vyznít odlišné temperamenty obou autorů. Pro Kotzmannovou je charakteristická elegičnost, melancholie a introvertnost, zatímco Q: k tématu přistupuje extrovertně a s kritickým důrazem na etický rozměr našeho poměru k místu, na které jsme existenčně vázáni.
 
Vizuální umělec a hudebník Igor Korpaczewski užívá pseudonym Q: výhradně u svých „nemalířských realizací“. Jasně tím odděluje své instalace a intermediální výstupy od malířských výstav, na nichž vystupuje jako KW, tedy pod jiným derivátem z vlastního příjmení. Samostatně začal vystavovat v první polovině 90. let, například v Galerii U Řečických (1993) nebo Galerii JNJ (1996), dvou již neexistujících, ale ve své době progresivních pražských galeriích současného umění. Následovaly výstavy v Galerii Václava Špály v Praze (2001), v Galerii Brno (2006), v pražské MeetFactory a ostravské Galerii Dole (obě 2008), v pražské Drdova Gallery (2013), Galerii města Blanska (2014), Galerii města Kolína nebo Galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích (obě 2017). Největší výstavu v Brně ovšem měl v roce 2011 společně s fotografkou Markétou Othovou v Domě pánů z Kunštátu při Domě umění města Brna. Shodou okolností právě Othovou střídá ve Fait Gallery po prázdninové provozní pauze.

To Alena Kotzmannová (*1974), vizuální umělkyně s tvůrčím těžištěm ve fotografii, se do Fait Gallery vrací šest let poté, co společnou výstavou s Janem Šerých „zahajovala“ fungování galerie ještě na jejím původním působišti v bývalé sladovně pivovaru v Králově Poli. Během následujícího období samostatně představila své práce v Plataforma Revólver v Lisabonu (2013), v Colloredo-Mansfeldském paláci GHMP (2016) a na řadě kolektivních přehlídek. V domovské galerii hunt kastner v Praze měla prozatím poslední výstavu v roce 2014. Coby partnera si na ni přizvala performera Williama Hunta, podobně šest let předtím na stejném místě koncipovala výstavu jako dialog mezi jejími fotografiemi a texty Lenky Vítkové. Vezmeme-li v úvahu také společné výstavy s Davidem Böhmem (2008 a 2011) a s Martinem Vančátem (2008), je výstavní sousedství s Q: ve Fait Gallery pokračováním specifické linie výstav, v nichž zkoumá možnosti spolupráce s druhým autorem či autorkou.
 
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 17. října 2018 v 19 hodin.

Fotografické reprodukce k výstavě najdete ke stažení zde: https://bit.ly/2CqBOCN

Kontakt pro média:
Lucie Domorádová
domoradova@faitgallery.com
+420 601 327 215
www.faitgallery.com
 
 
 

Jdi zpět