Igor Hosnedl / Smaragdový sirup Sadu slibů

Igor Hosnedl / Smaragdový sirup Sadu slibů

Fait Gallery MEM

5. 6. – 17. 8. 2019

Vernisáž: 5. 6. 2019 v 19.00

Kurátor: Domenico de Chirico

 

Kresba i malba jsou rovnocennými polohami tvorby Igora Hosnedla, pro níž je charakteristické zkoumání vztahu mezi zobrazením, abstrakcí, znakem a písmem. Autor svá nejnovější díla představí na výstavě ve Fait Gallery, která je první výstavou tohoto autora v Brně.

 

Podle Carla Gustava Junga jsou protikladem persony já obyvatelé nevědomí neboli archetypy. Ty jsou definovány jako archaické pozůstatky psýché a jako takové jsou přítomny už od narození. Funkcí takzvaných archetypů je tedy dát vzniknout bytostnému já a umožnit mu zatřást stromy v sadu slibů, poranit je a získat tak metaforické symboly vítězství podobně jako pryskyřici ze stromu. Malba Igora Hosnedla, procházející přes kresbu a využívající archetypy jako automatickou kresbu, existuje ještě předtím, než se štětec namočí do barvy.

Igor Hosnedl(*1988) žije a pracuje v Berlíne. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde prošel několika ateliéry různých profesorů se záběrem od kresby po malbu (ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, Jitky Svobodové a ateliér hostujícího umělce).

Jeho práce byly vystavěny v galerii Downs & Ross v New Yorku, Horizont Gallery v Budapešti, v Domě umění města Brna, galerii Hunt Kastner v Praze a jiné. Díla Igora Hosnedla jsou zastoupena ve sbírce Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

  

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 5. června 2019 v 19 hodin.

Reprodukce uměleckých děl najdete ke stažení zdehttps://bit.ly/2W3Naa5

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět