Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský / Práce na budoucnosti

Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský / Práce na budoucnosti

Fait Gallery

5. 6. – 17. 8. 2019

Vernisáž: 5. 6. 2019 v 19.00

Kurátor: Václav Janoščík

Architekt výstavy: David Fesl

  

Jakým způsobem – v rámci jakých podmínek a vztahů – to, co děláme, spoluutváří svět? Svět nejen jak ho známe, ale i takový, který bychom chtěli sdílet, pro který má smysl pracovat. To je „práce na budoucnosti“ z názvu výstavy Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského, kteří k ní přizvali dva hosty Václava Janoščíka a Davida Fesla. Výstava není retrospektivou, ale naopak prezentuje zcela nová umělecká díla, která jsou spojená na jedné straně s tématem práce a jejího sdílení, na druhé straně s problémem komunikace a její nefunkčnosti. 

Jednotlivá díla a projekty se tak otevírají společné a velkorysé instalaci ve formě pódia či stolu. Práce i komunikace proto nejsou pouze tématem, ale uskutečňují se v samotné výstavě ve formě zón určených k práci, odpočinku a setkávání. Výstava tak není jen dosud největší výstavou obou autorů, ale zve diváky k jinému, intimnějšímu setkání s uměleckou prací a s možností vstoupit do prostoru práce a komunikace.

Právě dnes, kdy prožíváme ekologickou úzkost, problémy s populismem či xenofobií, růst nerovností a fragmentarizaci naší pozornosti, komunikace a kolektivity, je třeba se vracet k základním podmínkám lidství. Ne snad abychom se konzervativně nebo romanticky obraceli k nějaké idealizované minulosti, ale naopak abychom nalézali nové způsoby práce na sobě a na naší sdílené budoucnosti.

Pavla Sceranková (1980) pracuje se sochou a objektem, kterým dává nejen minimalistickou čistotu a citlivost, ale také jednoznačnou spojitost s lidským vnímáním, nebo také vědeckými problémy. Do svých objektů zároveň přidává prvek akce, interaktivity skrze využití a dekonstrukci lidské postavy nebo oblečení. Pavla Sceranková vystavovala v řadě zahraničních galerií (Pump House Gallery v Londýně, Astrup Fearnley Museet v Oslu, Contemporary Museum ve Wroclavi) a její díla jsou zastoupena ve významných sbírkách současného umění (Galerie hlavního města Prahy, Fait Gallery, Národní galerie v Praze).

Dušan Zahoranský (1972) se ve své tvorbě snaží měnit naše chápání obrazů a komunikace. Upozorňuje na jejich důležitost i problematičnost skrze různé strategie od tvorby objektů až po manipulaci vlastní komunikace s dalšími lidmi. Svá umělecká díla prezentoval na desítkách výstav doma i v zahraničí (Slovenská národná galéria, Benátské Bienále, Künstlerhaus Vídeň, Bienále fotografie a vizuálních umění v Lutychu, Národní galerie v Praze). Dušan Zahoranský je také výraznou pedagogickou osobností. Působil na univerzitách v Košicích, v Plzni či v Hradci Králové, kde se podílel na etablování a rozvoji intermediálních ateliérů. Momentálně spolu s Pavlou Scerankovou vede intermediální ateliér Akademie výtvarných umění a je také jejím studijním prorektorem.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Brno.

 

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 5. června 2019 v 19 hodin.

Reprodukce uměleckých děl najdete ke stažení zde: https://bit.ly/2W3Naa5

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět