Rozdělat oheň ve Fait Gallery Preview

Katarína Hládeková / ROZDĚLAT OHEŇ

FAIT Gallery PREVIEW, Dominikánské nám. 10, Brno
13.11.2013 - 10.1.2014
Vernisáž: 12.11.2013 v 18:00
Kurátor: Michal Pěchouček

 Katarína Hládeková se ve své tvorbě soustřeďuje především na magii zobrazování, podmínky a mechaniku vidění, kterou ostře a zároveň intuitivně odhaluje skrze fotografie, plastiky a instalace. Zabývá se vztahy mezi objektem a technickým obrazem.Tato autorka si vystačí jen s minimem prostředků. Pro její střídmé a přehledné vizuální atrakce je například typické s jakým důmyslem lze zhodnotit plastické možnosti běžného bílého kladívkového papíru, ze kterého vytváří většinu modelů určených k přímé prezentaci nebo následné dokumentaci.

 Pro Fait Gallery připravila Katarína Hládeková volný cyklus, kde jak napovídá název výstavy, panuje fenomén ohně. Nejedná se o objektivizovanou studii, ale spíše o nezakryté poetické snění o nebezpečně dvojakém, ale především tvořivém živlu. Hládeková respektuje oheň jako dynamickou a archetypální sílu. Její snění se s jistou nostalgií obrací také k zápasu, který se zdá být již dávno dobojovaný, tedy k samotné historii technického obrazu, k technikám filmu a úsvitu fotografického média. Proto se v obrazech a objektech klade největší důraz na lokalizaci světelného zdroje, vrženého stínu a jeho zrcadlení, také na samotnou  mechaniku snímání, fotografickou montáž nebo projekci pohyblivých obrazů formou praxinoskopu. Odkazy k prekinematografickým technologiím se však nikdy nestávají něčím důležitějším, než je samotný zobrazený předmět. Do imaginární a pečlivě uzavřené laboratoře této umělkyně i tentokrát proniká vnější realita pouze zbytkově skrze malou a přesně otevřenou skulinu. Zobrazení podmiňuje změněná perspektiva a posunuté měřítko celku i detailu. Vše máme možnost vidět v jakémsi uzavřeném prostředí, kde nacházíme stopy probíhajícíh procesů a otevřených forem.

 Touto výstavou Hládeková trochu ustupuje od principů muzeálního nebo definitivního rámování a adjustace, na které jsme u ní jako diváci uvyklí. Nabízí nám více autentický pohled do její momentální tvůrčí dílny, protože tentokrát koncipovala výstavu s mnohem větší spontáností a vztahy mezi jednotlivými objekty studijní povahy ponechala ve stadiu klíčení.  I přes vědomou možnost jisté neuspořádanosti, zůstává její pohled pronikavým, odhalujícím a kompletním. Chaos je vyloučen. K chaotičnosti se totiž Hládeková dlouhodobě staví jako ke kvalitě poněkud extrémní povahy. Slovy básníka Paula Valéryho: Každá odchylka je osudná, výtvor je zničen. Jestliže se oheň zmírní nebo se příliš rozhoří, přivodí svým rozmarem pohromu.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jdi zpět