Karel Malich & utopické projekty

Karel Malich & utopické projekty

Fait Gallery

16. 10. 2019 – 11. 1. 2020

Vernisáž: 16. 10. 2019 v 19.00

Kurátor: Denisa Kujelová

Architekt výstavy: Tomáš Džadoň

Výstava Karel Malich & utopické projekty je nejkomplexnější prezentací modelů utopických děl, které byly doposud představeny jen fragmentárně. Autorská výstava Karla Malicha cílená na tyto architektonické vize, kterým se autor věnoval od šedesátých let, je doplněna o výstavu dalších českých a slovenských autorů, kteří se v dané době rovněž věnovali fiktivní architektuře. Výstava Karel Malich & utopické projekty ve Fait Gallery tak jejich díla mezi sebou konfrontuje a představuje v nových a širších souvislostech.

Utopické architektonické projekty Karla Malicha jsou výsledkem jeho dlouhodobé fascinace prostorovými představami a jejich možnostmi, které skýtaly pro potřeby lidstva budoucnosti. Jejich vize si autor od šedesátých let systematicky zaznamenával formou přípravných kreseb, studií a provizorních maket. Trojrozměrných realizací se však vzhledem k omezeným materiálovým možnostem i nedosažitelným technickým požadavkům dočkal pouze zlomek z nich.

Ideám utopického urbanismu budoucích států, měst, ale i dílčích projektů a staveb, předcházel u něj i dalších prezentovaných autorů: Milana Knížáka, Václava Ciglera, Alexe Mlynárčika a studia VAL, Júlia Kollera, Dalibora Chatrného, Stana Filka a Jozefa Jankoviče, nejen rozpor s koncepcí stávajících budov a měst, ale především radikální kritika nesvobodné společnosti a rovněž nově i nastolení ekologických témat. Také do té doby netušená progresivita kosmologického výzkumu napomáhala vizím futurologických světů s vysokým důrazem na jejich sociální a environmentální aspekt.

 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Brno.

Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 16. října 2019 v 19 hodin.

Rerodukce uměleckých děl najdete ke stažení zde: https://bit.ly/2pwNFK4

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět