Karel Adamus / Minimální metafory

Karel Adamus / Minimální metafory

Fait Gallery MEM

8. 10. 2020 – 9. 1. 2021

Kurátorka: Denisa Kujelová

 

Karel Adamus je jedním z nejvýznamnějších autorů české vizuální poezie, jeho Minimální metafory, které budou hlavní částí výstavy ve Fait Gallery, jsou novátorským spojením principů poezie a konceptuálního umění. Projekt představí brněnských návštěvníkům autorovu tvorbu, která stále není příliš známá, po dlouhých 22 letech.

Konceptuální přístup se v tvorbě Karla Adamuse poprvé silně prosadil roku 1974 v rozsáhlém cyklu Minimálních metafor tvořených relací mezi verbálním či vizuálním prvkem a jeho následným významovým přehodnocením v názvu. Tento zcela osobitý typ konceptuální poezie od roku 1976 dále rozvíjel v souboru Kopií, v nichž kromě hry s pojmy originál a kopie rovněž pomocí akvarelu či kresby artikuloval nebo pozměňoval význam původního díla. Cykly Minimálních metafor, Kopií a Flosáží budou prezentovány na výstavě ve Fait Gallery.

Pro Karle Adamuse je signifikantní jednoduchost výtvarného sdělení, básnické založení a poetika každodennosti. Karla Adamuse ještě jako autora vizuální poezie do širšího povědomí uvedl začátkem 70. let teoretik a umělec Jiří Valoch, který jej spolu s dalšími umělci tvořícími na periferii zařadil do tzv. Brněnského okruhu. Hlavním pojítkem mezi těmito autory byla právě konceptualizace tvorby, akcent na vizuální a experimentální poezii a procesuálnost díla.

Karel Adamus (1943) je významný představitel české vizuální poezie a umění konceptuálních tendencí. Ve své tvorbě se zabývá tématy jako příroda a její živly, procesuálnost, chůze nebo každodennost. Vytvořil mnoho rozsáhlých cyklů, jako například Minimální metafory, Pohyblivé básně, Cigaretové básně, Flosáže a jiné. Tvorba Karla Adamuse je doposud poměrně málo reflektovaná, poslední samostatný výstavní projekt byl realizován v roce 2013 v Centru současného umění DOX. Autorova díla jsou zastoupena ve sbírkách Muzeum Sztuki w Łódzi, nebo v Národní galerii v Praze a Moravské galerii v Brně.

  

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět