David Možný / Blink of an Eye

David Možný / Blink of an Eye

Fait Gallery MEM

12. 5.–14. 8. 2021

Zahajovací den: 12. 5. 2021 

Kurátor: Pavel Švec

 

Umanutě precizní zpracování s akcentem na detail. Důraz na přímou, smyslovou zkušenost a až fyzické působení na diváka. Kontinuálně rozvíjený sugestivní rukopis, inspirovaný spíše osobní fascinací než zájmem o aktuální trendy současného umění. Spektakulárním způsobem sdílené pochybnosti o zřetelnosti hranic mezi skutečností a iluzí, mezi strojovými algoritmy virtuálního prostředí a fluidní realitou, kterou jsme obklopeni mimo dosah monitorů a displejů svých chytrých zařízení. To jsou stěžejní atributy tvorby Davida Možného, umělce, který se etabloval především jako autor digitálně animovaných videí a videoinstalací.

V souboru novějších prací pro brněnskou Fait Gallery se pak těžiště jeho tvorby posouvá blíže ke klasickému pojetí uměleckého díla, přičemž v oblasti volby námětů a motivů zůstává Možný víceméně konzistentní. Téměř všudypřítomný filmový narativ se postupně stává pouhou indicií a fragmentem (viz název výstavy), vyzývajícím k divákově aktivní participaci. Jako by to byl nyní právě divák, kdo se stává hlavním hrdinou filmového díla a jediným, kdo může rozplést všechny jeho latentně kriminální zápletky. Podobně jako např. ve filmech Davida Lynche však řešení nebude až tak jednoznačné a vztahuje se i k emocionální rovině protkané pocitem tísně, prázdnoty a bezúčelnosti. Skrze své promyšlené a pečlivě zpracované zásahy do vnímané reality a modifikované vizualizace skutečného světa odvádí Možný diváka od iluzorních jistot a rovnováhy a odhaluje zneklidňující křehkost našich ustálených koncepcí o světě, který se stálosti vzpírá. Kulisy zde neslouží jako pozadí pro zápletku, ale stávají se hlavním nosičem informace, jejímž obsahem je důvěrné zpodobnění mentálního a emocionálního rozpoložení. 

David Možný (1963) žije a tvoří v Brně. Pro jeho tvorbu je charakteristická zejména tvorba videí a videoinstalací, věnuje se ale i produkci projekcí pro divadlo a scénická čtení. Samostatně vystavoval např. v Oey Ramone Gallery, Rotterdam; Domě umění města Brna; Nevan Contempo, Praha a skupinově v Rudolfinu, Praha; Galerii města Bratislavy; GHMP, Praha nebo ve Freies Museum, Berlín. 

 

Fotografie z výstavy najdete zde.

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět