Petr Veselý/ Nůž v kredenci

Petr Veselý/ Nůž v kredenci

Fait Gallery 

12. 5.–14. 8. 2021

Zahajovací den: 12. 5. 2021 

Kurátorka: Barbora Kundračíková

 

Výstava představuje aktuální tvorbu brněnského malíře, básníka, pedagoga, kurátora a autora řady rozhlasových scénářů. Zasazuje ji však do kontextu jeho celoživotní působnosti a poukazuje na konstanty, které jsou jí vlastní. Výstava Nůž v kredenci je rovněž symbolickým návratem Petra Veselého do industriálních prostor bývalé strojírny, kde autor vystavoval před 10 lety ještě v době působení Wannieck Gallery.

Petr Veselý zachází se slovem stejně přirozeně jako s obrazem. Obojí odvíjí od průsečíku viděné/řečené, dotýkané/myšlené. Zdánlivou lehkost spojení přitom vyvažuje tíže hmotného, ke které se vždy vrací a v níž svou práci ustavuje. Pokud je tvůrčí proces chápán jako ten, při němž je význam vrstven, je jeho tvorba ztělesněným paradoxem, dokladem radikálního ubírání. Ukazuje přitom, že omezená pozice pozorovatele nemusí znamenat stejně omezenou prezentaci věci, tím spíše její nepochopení.

Malíř a básník Petr Veselý (* 1953, Brno) celoživotně působí na brněnské umělecké scéně – obojí, uvedená média i ji, výrazně přesahuje. Jeho profesní působnost zahrnuje literární produkci, kritickou a kurátorskou práci, respektive pedagogickou činnost. Její šíři a pestrost vyvažuje koncentrovaný přístup, soustředěnost na podstatné elementy jazyka umění, na věcnost. Výrazný je duchovní rozměr jeho práce.

Petr Veselý (1953) absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně a Akademii výtvarných umění v Praze. Působil jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, (dnes Masarykovy univerzity v Brně). Byl asistentem v ateliéru malířství FaVU VUT, kde i vedl zdejší ateliér Malířství I. Je členem Tovaryšstva malířského (spolu s Vladimírem Kokoliou, Petrem Kvíčalou a Janem Steklíkem), byl členem TT klubu a Umělecké besedy. Samostatně vystavoval v institucích jako Rudolfinum, Wannieck Gallery, Dům umění města Brna, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a skupinově v Jízdárně Pražského hradu, Kunstlerforum v Bonnu, nebo v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně nebo v Art Unidentified, Nishinomiya.

 

Fotografie z výstavy najdete zde.

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět