REGISTRACE STANA FILKA

REGISTRACE STANA FILKA

Fait Gallery 

6. 10. 2021 – 8. 1. 2022

Zahajovací den: 6. 10. 2021 

Kurátorská koncepce: Boris Ondreička

Architektura výstavy: studeny architekti

 

Ve Fait Gallery 6. října zahájíme výjimečnou výstavu REGISTRACE STANA FILKA. Půjde o vůbec největší retrospektivní prezentaci tvorby tohoto autora v České republice, která bude pod kurátorským vedením Borise Ondreičky prezentována v novém úhlu pohledu. REGISTRACE STANA FILKA představí mnohá díla, která budou na veřejnosti k vidění úplně poprvé.  

REGISTRACE STANA FILKA je prozatím bezesporu nejrozsáhlejší výstavou autora (nejen co se týče velikosti výstavní plochy, ale zejména počtu prací), která má ambici technicky třídit a seřazovat soustředěný výběr (registr) jeho prací. Chce tak umožnit didaktický vstup do tezauru zásoby i gramatiky tohoto všestranného umělce, předestřít logiku jeho uvažování a výrazových prostředků, a rovněž poukázat na úžasnou variabilitu Filkova výkonu. 

I když REGISTRACE představuje každé autorovo období a jeho typické polohy, nenárokuje si status kompletní retrospektivy se všemi náležitostmi. Filkovo dílo je stále enormně se rozprostírající a rozptýlené. Potřebuje dlouhodobější výzkum a konečnou souhrnnou analýzu, ke které bude tento projekt příspěvkem.

REGISTRACE chce napomoci ke čtení a porozumění Filkovu dílu umožněním přehledu průhledem jeho tvorbou, a to i pomocí architektury výstavy. Chce zpřístupnit i biografické a filozofické pozadí autorových idejí. REGISTRACE nevnímá Filka jako složitého a komplikovaného, ale jako složeného a komplexního.

Stano Filko (15. 6. 1937 – 23. 10. 2015) patří bezpochyby k nejdůležitějším osobnostem (česko)slovenského umění v celé jeho historii. Je to jeden z celosvětově nejvíce prezentovaných slovenských umělců – ať už na významných mezinárodních přehlídkách, zastoupením v nejprestižnějších sbírkách, nebo respektu hodnou kritickou mediální reflexí. Filko je nedělitelnou součástí paralelních chronologií globálního umění. Jeho určující pozice vyrůstá ze složek ustavičnosti (času) nejaktuálnějšího, prvního – je specifický v komplexních ideových i formálních rovinách. Jeho dílo je kvantitativně velmi rozsáhlé a vnitřně maximálně rozmanité, avšak velmi systematizované. Stano Filko byl součástí Biennale de Paris, dokumenty 7 v Kasselu, Expo 70 v Ósace a Bienále v Benátkách. Rovněž vystavoval například v Paříži, New Yorku, Tokiu, Barceloně či v Římě. Stano Filko je zastoupen ve sbírkách MoMA, mumok, SNG, Zbierka Linea atd.

 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Brno.

 

Press kit a fotografie k výstavě najdete ke stažení zde

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět