Martin Vongrej / Kvalita světla z oddělené sféry a kvalita rotujícího světla

Martin Vongrej / Kvalita světla z oddělené sféry a kvalita rotujícího světla

Fait Gallery PREVIEW

23. 2.– 7. 5. 2022

Vernisáž: 23. 2. 2022, 19:00

Kurátor: Jiří Ptáček

Slovenský konceptualista Martin Vongrej se systematicky věnuje vztahům mezi viděním a vědomím, hranicím lidského pohledu a vlivům viditelného i neviditelného na naši orientaci v časoprostoru. Tyto principy obvykle demonstruje v komplexních instalacích z kreseb, fotografií, zrcadel a textů. Ve Fait Gallery Preview ji ovšem vůbec poprvé založil na souboru malovaných geometrických obrazů.

Tvůrčí strategie Martina Vongreje jsou na jeho rodném Slovensku vnímány jako svébytné navazování na lokální charakteristiky konceptuálního umění 2. poloviny 20. století. Jeho schopnost vycházet z hluboce promyšleného programu, který od lidského subjektu stoupá vzhůru ke kosmickým výšinám (a z nich – přitahován gravitací, obohacen a rozšířen – opět klesá k člověku) ho staví po bok těch nejobdivuhodnějších uměleckých koncepcí, co nám jeho předchůdci po sobě zanechali. V jeho pojetí se umělecké dílo staví mezi lidské smysly a okolní svět, vizualizuje v nich přítomné (fyzikální i duchovní) principy a zároveň podněcuje jejich myšlení a prožívání. Nové malby, tvořící jádro výstavy ve Fait Gallery, patří k tomu nejsubtilnějšímu, co Vongrej vytvořil. Geometrie barevných bodů uložených v prostorech mezi rovnoběžnými nebo křížícími se liniemi utvářejí vzájemné konstelace, jsou od sebe odděleny a zároveň se provazují do skupin. Vnímání těchto vazeb je bytostně spojeno s procesem nevědomě probíhající rozhodování. Mezi viděním a myšlením se opět odehrává „hra na kvantování“, u nichž nelze současně měřit jejich polohu a hybnost, ale v každém okamžiku dojít pouze k jednomu kvalitativně odlišnému výsledku.

 

Martin Vongrej (*1986) žije v Bratislavě. Vystudoval v ateliéru IN Ilony Németh na Vysoké škole výtvarných umění tamtéž. V roce 2010 byl vybrán na mezinárodní přehlídku současného umění Manifesta 8 ve španělské Murcii a o pět let později mezi finalisty Ceny Oskára Čepana, slovenské obdoby Ceny Jindřicha Chalupeckého. Uspořádal výstavy v bratislavském a milánském výstavním prostoru amt_project (2012 a 2016) a v bratislavských galeriích Hit, Soda (obě 2018) nebo Phoinix (2020). Pravidelně vystavuje rovněž v České republice (např. Moravská galerie v Brně, 2014; Fotograf Gallery, Praha, 2014; Karlin Studios, 2018). V roce 2018 přispěl na mezinárodní přehlídku Orient v Rize, Krakově a Bruselu. Krátce po vlastní výstavě v Galerii města Bratislavy, realizoval s Erikem Binderem tamtéž výstavní projekt, na kterém hledali produktivní průsečíky mezi vlastní tvorbou a dílem Stana Filka (2020). S Vongrejovými díly se nedávno ale setkali i návštěvníci kolektivní výstavy Snížená diference (2020-2021) v brněnském Domě umění a bienále Ve věci umění v Praze (2021).

Souběžně s Vongrejovou výstavou ve Fait Gallery bude od konce února probíhat jeho další výstava v Julius Koller Society v Bratislavě.                                               

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

 

 

 

 

Jdi zpět