Inge Kosková / Proud

Inge Kosková / Proud

Fait Gallery MEM

23. 2.– 7. 5. 2022

Vernisáž: 23. 2. 2022, 19:00

Kurátorky: Marie Štindlová a Lenka Vítková

Kresby Inge Kosové se vyznačují jemností a citlivou precizností. S nebývalou suverenitou se dotýká efemérních témat, jako je rytmus a dech, zaznamenává krajiny a hudbu či píše dopisy neexistujícími písmy. Ve výstavě Proud se setkáváme s dravější podobou jejích kreseb, které ukazují, že i jemnost může být pevná a plná síly.

Výstava Inge Koskové / Proud zdůrazňuje suverenitu a plnost kreslířčina projevu. Objevuje intenzitu grafitových a štětcových stop v záznamech hudby, vrstvené perokresby vnímá jako silové zářiče. Bez omezení formátem papíru vytvoří umělkyně jednu kresbu přímo v prostoru galerie.

Inge Koskova bývá dávána do souvislosti s okruhem autorů olomoucké kresby. Její tvorba byla však vždy do určité míry solitérní. Vycházela a vychází z jejího poctivého usebrání a extrakce fenoménů až na dřeň. V počátcích vytvářela imaginativní práce s odkazem k surrealismu, postupně se dostala přes figurální motivy s existenciálním podtónem k záznamům krajin a ohledávání řádu přírody vůbec. Její kresebný výraz se postupně oprošťoval od narativu i verbalizovatelného obsahu k různým slovy těžko uchopitelným fenoménům. Společným jmenovatelem je dech, rytmus, pomlka.

Inge Kosková (1940) je kreslířka, malířka, grafička a pedagožka. Většinu svého život působila v Olomouci, kde se zařadila do kruhu tehdy aktivních umělců známého pod označením olomoucká kresba. Její tvorba byla však vždy solitérní, usebraná, vznikající v tichu, mimo vzruchy centra. Je autorkou rozsáhlého, převážně kresebného díla, které se v počátcích vyznačovalo imaginativností a postupně se, přes figurální motivy s existenciálním nádechem dostávalo k od narativu oproštěným pracím zkoumajícím fenomény jako rytmus, dech či písmo. V návaznosti na tato témata se do současnosti věnuje kresebnému záznamu zážitku z poslechu hudby.

Inge Kosková samostatně vystavovala v Muzeu umění Olomouc, Domě umění města Brna, nebo v Galerii 19 v Bratislavě. Byla součástí kolektivních výstav v DOXu, GHMP, Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, atd.

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

 

 

 

Jdi zpět