Lenka Vítková / První kniha emblémů

Lenka Vítková / První kniha emblémů

Fait Gallery 

23. 2.– 7. 5. 2022

Vernisáž: 23. 2. 2022, 19:00

Expoziční řešení, umělecká spolupráce: David Fesl

Grafický design knihy a přívěsků: Daniela & Linda Dostálková, Sonni Scheuringer

Text: Marek Pokorný

Výstava Lenky Vítkové akcentuje téma vizuálně-textového spojení a nechává jej vyznít díky rovnocenné prezentaci obrazů a textů vytvářejících spolu nedělitelný celek. Je o doposud nejrozsáhlejší prezentací autorky, která představí její malby od roku 2015 do současnosti. Souběžně s výstavou vychází stejnojmenná autorská publikace.

Nejpozoruhodnější, pro někoho možná poněkud starosvětskou, ale přitom nebývale aktuální stránkou tvorby Lenky Vítkové je její emblematičnost. Ovšem nikoli v onom uměleckohistoricky silném slova smyslu. Emblém je v jejím případě vhodnější chápat jako metaforu pro různé zcela osobní taktiky a umělecké strategie při odkrývání významu jeho zakrýváním a mnohostrannou manifestací jednoty poezie a obrazu. Nejde tedy o literární extenzi výtvarného či vizuálního uměleckého díla, anebo naopak o obrazovost textů, ale především o zhuštění žité zkušenosti, které umožňuje umělkyni performovat smysl prostřednictvím mnoho-směrné výměny mezi viděným, myšleným a psaným. Výměny uskutečňované slovy, prostorovou intervencí, zvukem či pohyblivým obrazem, malířským gestem nebo volbou a zpracováním specifického materiálu. V posledních letech například sádry, která není jenom podkladem malířských etud, ale vstupuje do hry také coby vizuálně a hapticky aktivní věc-znak. Název současné výstavy Lenky Vítkové a souběžně vycházející publikace – První kniha emblémů – je tedy nejenom výslovným uznáním principu vlastní tvůrčí praxe, ale také autorský návrh, jak k nim může divák (a čtenář) přistupovat.

 

Lenka Vítková (1975) původně vystudovala vedle výtvarné výchovy i českou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a psaní je integrální součástí její umělecké praxe. Je spoluvydavatelkou „samizdatového“ časopisu pro poezii Mamka a redakčně spolupracovala s časopisem Umělec. V roli kurátorky vedla prostor pro současné umění v Olomouci, kontejner číslo 36 na zdejším výstavišti, kde v letech 2006 až 2010 uspořádala několik desítek výstav.

V roce 2020 byla Lenka Vítková na pozvání Tranzitu a ERSTE Foundation na rezidenci v MuseumsQuartier ve Vídni. Mezi nedávné výstavy prezentující její práce patří Hodně by mi v dalších úvahách pomohl jakýkoli plánek (Centrum pro současné umění, Praha, 2021), Unplugged (Galerie Rudolfinum, 2020), Linea (Svit, Praha, 2020), Vzdoruj jako les (Les – společenství pro pěstování, teorii a umění, 2020) a samostatná výstava Svah (2018, Galerie Futura).

 

Za finanční podpory statutárního města Brna.

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

 

 

 

 

Jdi zpět