Lukáš Jasanský – Martin Polák / Sirův revír

Lukáš Jasanský – Martin Polák: Sirův revír

Fait Gallery MEM

1. 6.– 30. 7. 2022

Vernisáž: 1. 6. 2022, 19:00

Kurátor: Pavel Švec

Uznávaný tandem působící na umělecké scéně již přes tři desetiletí proslul zejména svými fotografickými cykly vyznačujícími se vysokým stupněm realismu. Dílo zahrnující dokumentární a reportážní fotografii, precizní studie architektury, promyšlené abstraktní kompozice či strhující záběry přírody a české krajiny se v novém souboru, který bude poprvé vystaven ve Fait Gallery, rozrůstá o další svébytný fotografický žánr. 

Fotografování volně žijících živočichů bývá považováno za jednu z vůbec nejnáročnějších disciplín fotografie. Vyžaduje totiž nejen technické dovednosti, jako jsou volba správné expozice nebo přesné zaostření, ale i celou řadu dalších specifických znalostí a zkušeností, jako například schopnost předvídat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí či obratnost při skrývání, maskování a nepozorovaném přibližování se ke zvěři. V tomto žánru se také obvykle klade větší důraz na estetickou hodnotu snímku než kupříkladu u žurnalistické nebo dokumentární fotografie. Zvířata pak bývají nejčastěji zachycována v akci, například při boji, lovu nebo v pohybu. S podobnou ambicí vyráželi do terénu i Lukáš Jasanský a Martin Polák, kteří jinak prožili většinu života uvnitř rušných kulis městské aglomerace. Ve svém aktuálním cyklu Sirův revír zkoumají, nakolik může daný fotografický kánon sloužit jako prostředek našeho sbližování s přírodou a prohlubování našich vazeb s její zdánlivě oddělenou sférou.

Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) žijí a pracují v Praze. Setkali se na Střední průmyslové škole grafické v Praze. V polovině 80. let se rozhodli pokračovat ve studiu fotografie na FAMU a od této doby pracují jako autorská dvojice. Pro jejich tvorbu je typický konceptuální přístup k fotografii, často pracují s ironií. Mezi nedávné výstavy prezentující jejich práce patří Předácký kus (PLATO, Ostrava, 2021), J/P/K Jasanský Polák Karny (Dům fotografie, GHMP, Praha, 2019) nebo mezinárodní skupinová výstava Orient, kterou kurátoroval Michal Novotný (CAC Riga, Lotyšsko,; Bozar Brussels, Belgie; Bunkier Sztuki Krakow Polsko, 2018).

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět