Petr Nikl / Divoké záhony

Petr Nikl / Divoké záhony

Fait Gallery 

1. 6.– 30. 7. 2022

Vernisáž: 1. 6. 2022, 19:00

Kurátoři: Denisa Kujelová a Jiří Ptáček

Ve výstavě Divoké záhony všestranného výtvarného umělce Petra Nikla se jeho tvůrčí přístupy vzájemně prorůstají v rozlehlé imaginativní zahradě – v jakémsi autorem pěstěném, ale k jeho velké radosti zároveň zčásti samorostlém ekosystému pohyblivých i zdánlivě statických organismů.  

Petr Nikl patří k nemnoha domácím umělcům, které kulturní veřejnosti nemusíte příliš představovat. Skoro každý si obvykle vzpomene na některou z jeho výstav, na některý jeho obraz, kresbu či grafiku, na jím iniciovaný výstavní projekt, na hudební nahrávku, koncertní vystoupení, divadelní hru či performanci, nebo na knihu, kterou napsal a ilustroval pro dospělé i děti. 

Není to ale tato mnohostranná a již desítky let trvající přítomnost Petra Nikla, co z něj dělá nepřehlédnutelnou osobnost. Nestála by totiž za řeč a byla by pouze bezduchou hyperaktivitou, kdyby nebyla prodchnuta imaginativní poetikou, jíž nás autor vtahuje do fascinujícího prostoru představivosti a hry.

Výstava ve Fait Gallery roste kolem metafory záhonu, obrůstá ji. Zatímco se zahradou je spojen rozvětvený kulturní symbolismus, záhon coby její dílčí složka bývá pouze jakýmsi jejím dělným poddaným. Za běžných okolností je obděláván a udržován ve stavu, kdy dobře slouží vyššímu celku, případně danému účelu, který podle záměrů pěstitele směřuje buďto k funkci okrasné, anebo užitkové. Nepletý a v důsledku zdivočelý záhon je projevem zanedbání péče, zatímco ta se vyznačuje vysokým stupněm nesvobody a kontroly nad tím, co se na jeho vymezené ploše může odehrát. Petru Niklovi je naopak vlastní své pomyslné záhony nechat zarůstat v očekávání netušeného a překvapujícího. Nejsou pro něj tím, co pečlivě nachystá, a pak se pevně drží plánu, ale společným dílem rostlin, zeminy, slunečního svitu, deště, hmyzu, žížal, krtků a dalších do procesu vstoupivších elementů. Záhony – pro svou vymezenost nikoliv nepodobné napnutým plátnům či listům papíru – se tak zaplňují ději, jež můžeme pozorovat pouze zčásti. A předvídat ještě méně.

 

Petr Nikl (1960) je malíř, ilustrátor, spisovatel, hudebník, performer a divadelník. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění, kde spoluzaložil loutkový divadelní spolek Mehedaha. V roce 1987 se stal jedním ze zakladatelů umělecké skupiny Tvrdohlaví, která svou činnost ukončila v roce 2001. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Vystavoval v Městské knihovně v Praze (Hra o čas, 2013), Wannieck Gallery (Já jsem tvůj zajíc, 2012) nebo v Národní galerii v Praze (Jako motýl, 1998). Mezi nedávné výstavy prezentující jeho práce patří Nadějné vyhlídky (DOX, Praha, 2021) nebo Z jedné vody načisto / obrazy (Galerie R2020, České Budějovice, 2020). Je zastoupen ve sbírkách např. Národní galerie v Praze; Moravská galerie, Brno; Galerie výtvarného umění, Olomouc; Nadace současného umění, Praha a v dalších soukromých sbírkách v Česku i zahraničí. Petr Nikl vytvořil a ilustroval řadu autorských knih, za které získal mnoho ocenění. Aktuálně spolupracuje zejména s nakladatelstvím Meander.

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com 

 

 

Jdi zpět