Jan Šerých / O důslednosti vědy

Jan Šerých / O důslednosti vědy

Fait Gallery MEM

22. 2. – 6. 5. 2023

Vernisáž: 22. 2. 2023, 19:00

Kurátor: Tomáš Dvořák

 

Instalace velkoformátových tisků Jana Šerýcha vytvořených z virtuálního glóbusu Google Earth odkrývá podmínky viditelnosti naší existence a bytostně současnou problematiku modulace měřítek: velkého a malého, blízkého a vzdáleného, abstraktního a konkrétního, viditelného a neviditelného, pomalého a rychlého, lidského a technického.

Výstava Jana Šerých ve Fait Gallery MEM nazvaná O důslednosti vědy, představuje instalaci dvanácti velkoformátových tisků vytvořených z virtuálního glóbusu Google Earth, softwaru, který skládá obrazy pořízené různými poskytovateli družicových snímků, s různým prostorovým rozlišením či úrovní detailů, s různou barevností a z různých dob. Šerých v něm nalézá obrazy, které spíše než pohled na konkrétní místo na Zemi odhalují povahu samotného tohoto pohledu, složeného z různých vrstev. Tematizuje tím techniku zoomu – přibližování a vzdalování, přeostřování a změny rozlišení – jež je klíčovou mediální technikou současné doby, neboť umožňuje konfrontaci skutečností různých měřítek (prostorových, časových, ale i mentálních či kulturních). Zoom přitom neznamená jenom modulaci pozorovaného, ale i proměnu samotných pozorovatelů: zkušenost vzájemného poměřování nabízí příležitostí k vyjednávání vlastní pozice a uvědomění si situace, v níž jsme vždy současně celkem i detailem.

Jan Šerých (*1972) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, v 90. letech byl člen umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (spolu s Jánem Mančuškou, Tomášem Vaňkem a Josefem Bolfem). Jan Šerých představuje jednoho z nejpodnětnějších tvůrců současného českého umění. Pro jeho tvorbu je charakteristická minimalistická forma a práce s jazykem geometrie, znakovými systémy a kódy, za nimiž se často skrývá zpracovaná emocionální zkušenost. Samostatně vystavoval v institucích jako hunt kastner, Praha (2016), Berlínskej model, Praha (2014), Plato, Ostrava (2014), Labor, Budapešť (2009), Kunstforum, Vídeň (2009), Moravská galerie v Brně (2005). Byl součástí skupinových výstav v galeriích GHMP, Praha (2021), DOX, Praha (2021), Kunsthalle, Bratislava (2019), Národní galerie v Praze (2019), Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2017), Gallery Jocelyn Wolff, Paříž (2011).

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3XlP7cr

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět