Tomáš Hlavina / TLNVXYK Hlavolam

Tomáš Hlavina / TLNVXYK Hlavolam

Fait Gallery 

22. 2. – 6. 5. 2023

Vernisáž: 22. 2. 2023, 19:00

Kurátor: Ondřej Chrobák

 

Souborná výstava Tomáše Hlaviny vychází z principu variabilního herního plánu či struktury hlavolamu, který umožní nové seskupování starších i aktuálních, doposud neprezentovaných děl vstupujících do nečekaných vzájemných dialogů rozšiřujících jejich kontext. V instalaci se tak v nových souvislostech budou protínat okruhy prací, či spíše fenomény zahrnující metafory, modely, fyzikální jevy, nástroje, analogie nebo anachronismy.  

Tomáš Hlavina ve své tvorbě velmi často využívá předměty a situace každodenní potřeby, které delikátně opracovává, nastavuje, spojuje a kombinuje navzájem nebo velmi často s podobně umělecky transformovanými přírodninami. Na první pohled díla působí jako kinetické objekty nebo variabilní struktury, ale pohyb a přeskupování je pouze jejich zdánlivý potenciál. Přímou inspiraci pro vznik mnoha objektů Tomáš Hlavina čerpá ze studia archaických kultur, náboženství nebo filozofie, ale jejich výsledná materiálová realita a poetická metaforičnost je zbavena skoro veškeré ilustrativní závislosti. Samostatnou kapitolou pak představuje autorův smysl pro humor, který zůstává pod povrchem, ale je dobrou pojistkou před propadnutím do tenat akademismu. Zde patrně také koření potřeba Tomáše Hlaviny nevynechat z procesu finalizace uměleckého díla název, ale naopak se spoléhat na jeho evokativní účinek. Analogicky se to má aktuálním názvem výstavy Hlavolam TLNVXYK, který může zní jako návodný popis, reference k mytologickým archetypům i nezdařilý anagram umělcova příjmení. V neposlední řadě je Hlavolam pozváním do hlavy umělce.  

Tomáš Hlavina (*1966) má za sebou tři dekády kontinuální umělecké práce, která mu průběžně zjednávala pozornost. Její začátky akcelerovalo studium, prostředí a spolužáci Intermediální školy Milana Knížáka na pražské Akademii, kam Tomáš Hlavina přestoupil hned po jejím založení v roce 1990. Jeho objekty a instalace se staly od poloviny devadesátých integrální součástí většiny určujících generačních přehlídek, ať už kurátorovaných dvojicí Karel Srp a Olga Malá nebo manžely Janou a Jiřím Ševčíkovými. Na přelomu milénia pak byl třikrát nominován do finálového výběru Ceny Jindřicha Chalupeckého. Postupně se jeho práce dostávaly do velkých institucionálních sbírek, ale také do důležitých soukromých kolekcí. Dlouhodobě pedagogicky vede sochařský ateliér na pražské AVU. Samostatně vystavoval v institucích jako Galerie ProLuka, Praha (2022) Sophistica Gallery, Praha (2020), Moravská galerie v Brně (2018), Galerie NTK, Praha (2017), Nevan Contempo, Praha (2016), Východočeská galerie, Pardubice (2005) či Dům umění, Ostrava (2000). Byl součástí skupinových výstav v Galerii Klatovy / Klenová (2022), Galerie města Plzně (2020), Moravská galerie v Brně (2019), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (2018), Galerie NTK, Praha (2015), Národní galerie v Praze (2012).

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3XlP7cr

 

Kontakt pro média:

Tímea Vitázková

vitazkova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět