Mia Milgrom / Mining the Undersense

Mia Milgrom / Mining the Undersense

Fait Gallery PREVIEW

24. 5. – 29. 7. 2023

Vernisáž: 24. 5. 2023, 19:00

Kurátor: Pavla Sceranková

 

I přesto, že mezi výbuchem supernovy a nádechem je nesmírná vzdálenost, jsou částečně podmíněné stejným prvkem. Železem. Komplexní provázanost dějů kolem nás může způsobovat úzkost a úžas zároveň. Mia Milgrom ji reflektuje intuitivně a jakoby mimoděk skrze svoji vášeň pro materiál. Materiály, které běžně známe, vidí jinak, než jsme zvyklí; kov měkce teče pod rukama, mýdlo je součástí podpůrné konstrukce. Autorka připravuje instalaci minimalistických převážně kovových objektů. Objekty obíhají, vedou i padají. Potřebují vzájemnou podporu, hledají dobrá spojení. Ukazují nám svět jinak. 

 

Výchozím momentem výstavy byl zájem o “jazyk napětí, které vzniká v narušených situacích”. Mezi vrstvami organických nánosů se střádají lidské stopy a objekty, které se postupně rozkládají, stékají do hlubších vrstev a kontaminují půdu.”, uvádí autorka. Mluví o své práci pohledem geoložky, která má možnost nahlédnout do “systému, podpůrné struktury, která udržuje lokální rovnováhu”

Výstavu tvoří minimalistické situace, které jsou prostorovou metaforou podpůrné struktury těsně před pádem, rovnováhy, jenž udržuje chybná součástka. I když jsou všechny převážně ze železa, to, co na sebe stahuje pozornost jsou detaily spojů. Na první pohled jsou vložené dřevěné, nebo keramické části nesmyslným oslabením konstrukce. Neudržitelnost systémů, ve kterých žijeme je také to, o čem Mia Milgrom přemýšlí. Tyhle vložené, na první pohled nesmyslné detaily, ale nejsou důvodem neudržitelnosti. Naopak, celek se začne rozpadat, až když ho chceme uspořádat, vysvětlit, kontrolovat. “Vytvářením nesmyslných momentů se možná naopak přibližujeme k narativům, které nabízí nelineární východiska”

Na vnímání potenciálu nelineárních východisek, které jsou příslibem úlevy je potřeba ztišení a vnitřní klid. Točíme se v kruhu. Cítíme východisko z únavy, ale jsme příliš unaveni abychom po něm natáhli ruku. Mia Milgrom nám ji podává formou kamínku, o který zakopneme, nerovnosti, která naruší předpokládanou trajektorii pohybu. Snad již stačí jen trochu odvahy přijmout zakopnutí jako nový směr cesty. 

Mia Milgrom (*1996) v současné době studuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Během studia absolvovala stáže na Cooper Union v New Yorku a v Ateliéru hostující umělkyně Majy Smrekar na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě zpracovává témata lidské a mimo-lidské péče a systémů podpory. Její prostorové instalace oscilují mezi křehkými momenty rozpadu a symbiózou jednotlivých částí. Kombinováním přírodních a syntetických materiálů vytváří nečekané vztahy a alternativní možnosti napojení. Její práce byly vystaveny v CCA v rámci 4. Trienále ve Tbilisi, na Cooper Union v New Yorku, v Pop-up GAVU, nebo v galerii Světova 1 v Praze. 

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/41Am732

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět