Néphéli Barbas / The Sky Serene as a vast Aquarium

Néphéli Barbas / The Sky Serene as a Vast Aquarium

Fait Gallery PREVIEW 

25. 10. 2023 – 13. 1. 2024

Vernisáž: 25. 10. 2023, 19.00

Kurátorka: Eva Slabá

   

Výstava The Sky Serene as a Vast Aquarium francouzské umělkyně řeckého původu Néphéli Barbas představí poslední cyklus prací vycházející z jejího dlouhodobého putování městským prostředím. Autorka skrze svá díla poukazuje na to, jak může být Praha Paříží či Brusel Buenos Aires.

  

Néphéli Barbas v brněnské Fait Gallery PREVIEW prezentuje nejnovější cyklus děl. Autorka se ve své práci zaměřuje na zobrazení prchavých momentů, směsici zážitků, dojmů a poznatků. Jejich zachycením zajišťuje, aby trvání okamžiků přetrvalo a zabraňuje tak jejich i vlastnímu zapomnění „…protože město a nebe nezůstávají nikdy stejné“ (Calvino 2007). Tyto práce vycházejí z dlouhodobého putování městským prostředí napříč městy, či státy.

  

Fenomén navrstvených různých kulturních či architektonických projevů a stylů v různých časových úsecích dlouhodobě provází tvorbu autorky. V kresbách je zachycené, jak se setkává „barokní“ štukový strop a sloupy s plazmovou obrazovkou, dřevěná neogotická vrátnice s bezpečnostní kamerou či automobilové garáže pod sochou z dob socialistického realismu. „Výstavu Néphéli Barbas tak lze vnímat jako travelogue ambivalentních míst vznášejících se v limbu; snahu o exkurzi do paměti prostoru, jež se stává ústředním vypravěčem příběhu,“ říká o tvorbě Néphéli Barbas kurátorka výstavy Eva Slabá. Samotné kresby jsou adjustovány v konstrukčně sofistikovaných instalacích na pomezí objektu a výstavní architektury – buďto s použitím ohýbaných kovových plátů, nebo pomocí vitrín z barevného skla, obojí vzdáleně adoptující názvosloví modernismu poloviny minulého století.

  

Néphéli Barbas (*1990) je řecko-francouzská umělkyně žijící v Praze. Studovala na Villa Arson v Nice, mezi lety 2012–2013 byla na výměnném pobytu Erasmus v Královské dánské akademii v Kodani a roku 2016 absolvovala postgraduální studium na Universidad Torcuato di Tella v Buenos Aires. Zúčastnila se tří různých rezidenčních pobytů v Argentině. Dále absolvovala umělecký pobyt v Studio PRÁM, Praha a zatím její poslední rezidence proběhla v roce 2019 v dánském Riddergade AIR, Viborg Kunsthal. Barbas samostatně vystavovala v Galerii plastik, Hořice (2023), v Berlínském modelu v Praze (2023), Centre d’Art Fernand Léger v Port de Bouc (2023), ve Studiu Prám (Praha, 2021 a 2018) či v Ancien Evêché v Toulonu ve spolupráci s Villa Noailles (2021). Kolektivních výstav se zúčastnila v Karlin Studios (Praha, 2021), ve Friche la Belle de Mai v Marseille (2020) a mj. i v Eleven Steens (Brusel, 2020).

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3rHJGea

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět