Jiří Thýn / Miluj život

Jiří Thýn / Miluj život

Fait Gallery MEM 

25. 10. 2023 – 13. 1. 2024

Vernisáž: 25. 10. 2023, 19.00

Kurátor: Jiří Ptáček

   

Jiří Thýn ve Fait Gallery představí zcela nový fotografický cyklus Miluj život. Dialog, který tak otevírá vede k přemýšlení o určitém problému. Náměty ve svém díle představuje z různých úhlů pohledu a svoji tvorbu s lehkostí navazuje na současný český postkonceptualismus.

  

Pokusíme-li se najít společný jmenovatel souboru, který Jiří Thýn poprvé představuje na výstavě Miluj život, je jím patrně obrazová kontemplace nad možností a nemožností odstupu od situací a událostí, které nás obklopují. „Je možné poodstoupit od tragédií, jejichž obrazové echo k nám doléhá ze všech stran? Je možné vystoupat na orbitu Země a pohlédnout na všechno, co se na ní děje, nezúčastněnýma očima? Je jakási nadčasovost slušná k těm, kteří žijí v přítomnosti? Nestane se člověk v takovém případě nesoucitným, blahosklonným cynikem?“, ptá se kurátor výstavy Jiří Ptáček.

  

Jiří Thýn ve své tvorbě využívá potenciál instalace, textu či videa. Zabývá se možnostmi fotografie a zkouší hranice mezi fotografovaným a viděným. Využívá grafických programů a fotografii upravuje na pomezí fotografie a malby. Studuje témata jako je prostor a kompozice. Neodpovídá na otázky, zkoumá a přemítá nad obrazy neštěstí, smrti a zkázy.

  

Jiří Thýn (*1977) je předním českým postkonceptuálním fotografem. V roce 2005 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (Ateliér fotografie u prof. Pavla Štechy) a též absolvoval stáž na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II, škola Vladimíra Skrepla). Byl zakládajícím členem skupiny Ládví, která fungovala na bázi dobrovolné činnosti ve prospěch ochrany veřejného prostoru místního sídliště. Dvakrát byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011, 2012). Vyučuje na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dále v Praze na Scholastice. Je zastupován galerií hunt kastner v Praze. Jiří Thýn samostatně vystavoval nejen v Domě fotografie, GHMP, Praha (2021), v Domě umění, Brno (2017) či v Domě umění, České Budějovice (2012). Také se zúčastnil mnoha kolektivních výstav mj. v Českém centru, New York (2019) nebo v Galerii Rudolfinum, Praha (2011). Výstava „Miluj život“ je jeho druhou prezentací v brněnské Fait Gallery. Poprvé se zde představil roku 2015 výstavou „Dva konce vzdálenosti – Obrazy, které se nikdy nestaly“.

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3rHJGea

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět