Jiří Hilmar / Anonymní forma čtverce

Jiří Hilmar / Anonymní forma čtverce

Fait Gallery 

25. 10. 2023 – 13. 1. 2024

Vernisáž: 25. 10. 2023, 19.00

Kurátorka: Denisa Kujelová

   

Jiří Hilmar více než 40 let působil ve Spolkové republice Německo, kam v roce 1969 emigroval, a tak jeho tvorba stále zůstává širší veřejnosti zatím neznámá. Retrospektiva ve Fait Gallery je doposud autorovou nejrozsáhlejší výstavou a měla by napomoci tuto skutečnost narovnat.

  

Pro Jiřího Hilmara, jako zástupce konkretismu, jehož klub v roce 1967 v Československu spoluzakládal, byla v podstatné části tvorby zásadní aktivizace diváka a jeho procesuální vnímání v pohybu. K formátu čtverce, jenž figuruje u většiny děl a také v názvu výstavy, autor v rozhovoru z roku 2012 uvedl: „Všechny optické reliéfy jsou vystavěny na půdorysu čtverce. Pro mě je to anonymní formát, který má svoji stabilitu a ve kterém se mohu naprosto svobodně pohybovat. Má stejné úhlopříčky, čtyři pravé úhly, žádné napětí v poměru stran.“ Kromě papírových reliéfů, složených do optických struktur budou na autorově retrospektivní výstavě prezentovány také paralelně vznikající monochromy z vrstveného pauzovacího papíru. S pozdějším zvýšeným zájmem o environmentální problematiku dominují práce z přírodních materiálů, z nichž v poslední fázi zcela převážilo dřevo.

 

Jiří Hilmar (*1937) se narodil v Hradci Králové, vystudoval Střední průmyslovou školu bytové tvorby v Praze u prof. Richarda Pípala. Po své první výstavě v Galerii Fronta v Praze (1967) samostatně vystavoval mj. v Heseler Gallery v Mnichově (1969), Arte Centro v Miláně (1972), Walter Storms Gallery v Mnichově (1977 a 1980), Galerie Mathieu v Besançon (1979), Paris Art Center v Paříži (1988), v Galerii Opatov v Praze (1991), Domě umění v Českých Budějovicích (1999), v Museu Kampa v Praze (2015) či v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2020). Jeho práce byly součástí kolektivních výstav v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (1968), Galerii Denise René Hans Mayer v Düsseldorfu, Kunstverein München, Institut für moderne Kunst Nürnberg či Národní galerii v Praze. Kromě Klubu konkretistů, který v roce 1967 spoluzakládal, působil aktivně v uměleckých skupinách Gerade – Künstler Siedlung Halfmannshof Gelsenkirchen, ve výtvarné skupině Jiná geometrie a Českém exilu. Dílo Jiřího Hilmara je zastoupeno v Národní galerii v Praze, Slovenské národní galerii, Galerii Benedikta Rejta v Lounech, Muzeu umění v Olomouci, Museum Bochum, Kunstmuseum Düsseldorf, Lenbachhaus München, Museu Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových, Fait Gallery a mnoha dalších privátních sbírkách.

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3rHJGea

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět