Marian Palla / malé nekonečno

Marian Palla / malé nekonečno 

Fait Gallery

21. 2. – 4. 5. 2024

Vernisáž: 21. 2. 2024 v 19:00

Kurátoři: Denisa Kujelová a Vít Havránek 

 

Aktuální výstava ve Fait Gallery, která ukazuje široký rozsah práce Mariana Pally za více než padesát let, vznikala podobně, jako vznikají jednotlivá autorova díla, tedy jako v okamžiku objevená schopnost uměleckého jednání. Mariana Pallu přivedl na konci 70. let k výtvarnému umění zájem o rozšiřování prožitků času, prázdnoty mysli a sdílená meditace nad základními prostředky a možnostmi psaní, kreslení, malování a vytváření objektů. Každá jeho výstava byla a je událost navazující na tvořivou myšlenku obrazu, básně, kóanu. 

 

K Pallovým nejvlastnějším materiím patří hlína, která byla od 80. let nezbytnou součástí jeho akcí a posléze také jeho maleb, objektů, asambláží a neposledně i jeho tzv. programově neutilitární keramiky. Na výstavě ve Fait Gallery tak vedle časově a tematicky neuspořádané přehlídky obrazů, cíleně podřízené prvku náhody, budou v neotřelém interpretačním rámci společně prezentovány také práce s textem, kresby, asambláže a záznamy s archeologickou kompozicí dřevěných i hliněných objektů a keramiky.  

 

Marian Palla (*1953) se narodil v Košicích, vystudoval Gymnázium na Křenové v Brně a následně ve studiu pokračoval na brněnské Státní konzervatoři na oboru kontrabas (1965–1970). Další vzdělání si doplnil během svého pedagogického působení na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1998–2014), kde také učil na katedře environmentu (1994–2011). Je klíčovou osobností tzv. brněnského okruhu, který spoluformoval neoficiální kulturní život v Brně od poloviny 70. let. Po své první sólo výstavě v Klubu mládeže na Křenové (1980) dále samostatně vystavoval např. v Galerii Na bidýlku (1987 a 1996), Domě umění v Brně (1994, 2016), Domě umění v Opavě (2006), Moravské galerii v Brně (2017), Etcetera Art (2022) či Galerii Steinek ve Vídni (2023). Jeho práce byly součástí kolektivních výstav např. v Národní galerii v Praze, Sovinci, Galerii výtvarného umění v Chebu, Courtyard Gallery v New York City či Gandy Gallery v Bratislavě. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie Klatovy–Klenová, Moravské galerie v Brně, Fait Gallery a dalších soukromých sbírkách. Je členem uměleckých skupin Měkkohlaví (od roku 1988) a Florian (od roku 1989) a autorem několika desítek knih (Naivní konceptualista a slepice aj.). V roce 2003 se stal historicky prvním mistrem České republiky ve slam poetry a v roce 2016 nositelem Ceny Michala Ranného.

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3uqxIXF

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

 

Jdi zpět