Habima Fuchs / Matter in Eternity

Habima Fuchs / Matter in Eternity

Fait Gallery MEM

21. 2. – 4. 5. 2024

Vernisáž: 21. 2. 2024, 19.00

Kurátor: Šimon Kadlčák

 

Vizuální umělkyně Habima Fuchs představí v prostoru Fait Gallery MEM místně specifickou instalaci bezprostředně reagující na dispozice a charakter prostoru bývalé slévárny. Její rozlehlá, světlem zalitá hala se stane místem vizuálního průzkumu toho, co pojmy jako prostor, hmota/zhmotnění, okamžik, energie, světlo… mohou znamenat pro člověka, jakým způsobem formují jeho vnímání a jak je on sám utváří ve svém vědomí, a tím propojuje svůj vnitřní svět se světem vnějším.

 

Hmota – matérie, fyzično – je aspektem světa, k němuž je pro člověka nejsnazší se vztáhnout. Je zároveň aspektem života, který člověku umožňuje uvědomování si věčnosti, jež se odráží ve světě elementárních částic, v minerálech a živých organismech. Je potom věčnost, nevymezená ani časem, ani prostorem, tím jedním sjednoceným okamžikem jeho pozorné přítomnosti?

 

Podoby a motivický rejstřík tvorby Habimy Fuchs mohou vyvolávat dojem, jako by pocházely z určitého ahistorického bezčasí obrazů, z kolektivního informačního archivu, ze kterého je postupně skládáno a tvořeno nové dílo jako soubor asociací, jako mapy různých úrovní realit. A pozorující, svým individuálním vstupem dovnitř, může tento prostor nejen reflektovat, ale i rozšiřovat.

 

Habima Fuchs (*1977) se narodila v Ostrově, strávila mnoho let v Berlíně, kde se věnovala umělecké praxi, a poté podnikala četné pěší cesty Evropou, aby přímou zkušeností studovala její kulturu a mytologii. To vše se odráží v její tvorbě, jejímž výrazovým prostředkem bývá nejčastěji kresba a keramika, občasně i další umělecká média ve formě prostorové instalace. V současnosti žije v České republice a mimo jiné studuje teorii pěti prvků a bioinformační technologie. Samostatně vystavovala např. v brněnské Galerii Na bidýlku, SVIT v Praze, v Galerii Zacheta ve Varšavě, v Kunstverein Mnichov, na Biennale Gherdëina v italském Ortisei a na dalších místech. Od roku 2003 se zúčastnila mnohých kolektivních výstav v Evropě i USA, z českých výstav můžeme zmínit Galerii Rudolfinum, GAMPA Pardubice či PLATO Ostrava. Absolvovala rezidenční pobyty v Německu, na Slovensku, v Itálii, Švýcarsku nebo Norsku. Její práce najdeme mj. v Arthena Foundation Düsseldorf, Muzeu umění Olomouc a soukromých sbírkách. Od roku 2010 ji zastupuje galerie SVIT.

 

Presskit najdete zde: https://bit.ly/3uqxIXF

 

Kontakt pro média:

Viktorie Chomaničová

chomanicova@faitgallery.com

+420 601 327 291

www.faitgallery.com

Jdi zpět