Alžběta Bačíková a Martina Smutná / CARPE DIEM

TZ - Alžběta Bačíková a Martina Smutná / CARPE DIEM
 
Fait Gallery PREVIEW
Dominikánské nám. 10, Brno
28. 1. - 13. 3. 2015
Vernisáž: 27. 1. 2015 v 18:00
Kurátor: Martin Nytra
 
Umělci a dlouholetí partneři Olga a Miroslav Hudečkovi často v rozhovorech upozorňují na to, že životní krédo Carpe Diem, které ostatně posloužilo i jako název jejich společné a souborné putovní výstavy, nikdy nechápali ve smyslu lenivého hédonismu, ale naopak jako neustálé připomínání omezeného času, který máme na tomto světě k tomu, abychom každý den činili maximum něčeho užitečného.

Alžběta Bačíková a Martina Smutná na svojí výstavě také pilně pracovaly. Avšak zatímco poctivá keramička by zasedla k hrnčířskému kruhu a přítlakem na hliněnou hmotu ji nutila zaujímat užitečný a krásný tvar, autorky této výstavy roztočily kruh postrádající poddajnou zeminu či bez stroje hnětly nezpracovaný materiál, aby zmíněný účel a půvab nahradily spoustou otázek.

Keramika a další realizace Olgy Hudečkové ze 70. a 80. let představují ústřední motiv výstavy nových objektů Martiny Smutné a videa Alžběty Bačíkové.

Alžběta Bačíková, Martina Smutná, Martin Nytra

Jdi zpět