Jiří Valoch / SLOVA

TZ - Jiří Valoch / SLOVA
Fait Gallery PREVIEW
Dominikánské nám. 10, Brno
19. 8. - 2. 10. 2015
Vernisáž: 18. 8. 2015 v 18:00
 
Textová instalace vzniklá v přímé reakci na architektonické zákonitosti Fait Gallery Preview je pokračováním předchozích projektů Jiřího Valocha. Zaměřuje se na práci se slovem jako typem obrazu. Slova v ní budou osvobozena z pevné struktury a významu vět. Ožijí ve své vizualitě a tautologii, navodí silný pocit smyslového vnímání. Budou to slova, která ovládnou prostor.
 
Jiří Valoch (1946) umělec, teoretik, kritik, kurátor a sběratel patří mezi nejdůležitější představitele druhé vlny experimentální poesie. V průběhu 60. let se zařadil do okruhu autorů usilujících o propojení básnického a výtvarného jazyka do podoby nového intermediálního díla (Ladislav Novák, Jiří Kolář, Bohumila Grögerová a Josef Hiršal, Heinz Gappmayr, Pierre Garnier, Robert Lax, Herman de Vries, Lawrence Weiner, Gerhard Rühm, Allan Kaprow a mnozí další). Své umělecké počiny měl možnost prezentovat na mnoha mezinárodních výstavách a přehlídkách současného umění (Exposición Internacional de la Nueva Poesía, Museo Dr. Genaro Pérez, Córdoba, Argentina, 1970; New Multiple Art, Arts Council of Great Britain, Whitechapel Gallery, London, 1971; Het Apollohuis Eindhoven, Konkrete Poesie, Konzept Kunst, Kunstverein Rosenheim, 1997; NG Veletržní palác, Praha, 2007). Je zastoupen v řadě mezinárodních antologií a vytvořil řadu vlastních autorských knih pod hlavičkou předních nakladatelství v oblasti experimentální poesie (John Furnival Press, Ganglia Press, Writers Forum Boba Cobbinga, Ausgabe).
 
Textové instalace, umisťované přímo na stěnách galerií, vytváří od počátku 70. let. V tomto období své předchozí tvůrčí postupy zaměřené na tvorbu textových struktur pomocí znaků psacího stroje považuje za vyčerpané a začíná ho fascinovat potencialita významu jednoho slova, případně redukované množiny slov. Nejdříve se pokouší o jejich zvýznamnění mimo větnou strukturu tím, že je zasazuje do ozvláštňujícího kontextu. (Vznikají tak díla, ve kterých píše slova na dívčí tělo, kameny na cestě, případně vyřezává jejich podobu do stromů a tento proces fotograficky dokumentuje). Záhy ovšem dospívá do fáze, kdy jej zajímá slovo izolované, které by mělo fungovat samo o sobě (Jiří Valoch, 2006). V roce 1970 tak v rámci své participace na Výstavě Klubu Konkrétistů v Domě pánu z Kunštátu vytváří svou vůbec první textovou instalaci: Výstava jednoho slova, ve které se na nástěnném panelu objevuje nápis HORIZONT. Na obzoru dalších let je ovšem normalizace, která Valochovy realizace zahání zpět do plochy papíru a k těmto textovým instalacím se intenzivněji vrací až po roce 1989.
 
Na výstavě pro Fait Gallery Preview autor čerpá z textů původně vyhotovené pro malé formáty A4, které byly na počátku letošního roku společně s archivem Jiřího Valocha věnovány Moravské Galerii v Brně a představují tak jednu z důležitých východisek nově připravované stálé expozice: Umění po roce 1945.
 
Text: Jana Písaříková
 

Jdi zpět