Radek Brousil / STISK RUKOU

TZ – Radek Brousil / STISK RUKOU
Fait Gallery PREVIEW
Dominikánské nám. 10, Brno
7. 10. - 4. 12. 2015
Vernisáž: 6. 10. 2015 v 18:00

Na výstavě Stisk rukou v brněnské Fait Gallery Preview představuje Radek Brousil (1980) nový soubor fotografických objektů a fotografií. V souladu s jeho tvůrčími principy vychází také tentokrát z vlastní ateliérové praxe. V minulosti díky tomu například postavil před objektiv technické vybavení svého studia. Upozorňoval tím nejen na existenci nástrojů, které skrytě ovlivňují provedení fotografického díla, ale zároveň s nimi jednal jako s „běžnými modely“, tu pro zátiší, tu pro postavu, nebo geometrickou abstrakci.

U Stisku rukou jsou cíl a přístup poněkud jiné. Předcházela jim inspirace studiovými snímky tekutých a elastických materiálů a rozhodnutí opustit tradiční formát a fotografii odpoutat ode zdi. Z významového hlediska se ale zároveň přenesl od fotografií jako obrazů skutečnosti k jejich autonomním vlastnostem - zejména k fyzické, materiální povaze zvětšeniny. Když se o nich stydíme říct, že jsou obrazy, aniž bychom necítili povinnost doplnit, že jsou i fyzickými objekty, navíc objekty scénicky strukturující bílý prostor galerie, zažíváme na vlastní kůži jejich nezvyklou hybridnost. Můžeme k nim samozřejmě přistupovat jako k jakýmsi transformers, kteří jsou vždy tím, čím si je přejeme mít, zároveň ale musíme připustit, že tím jejich nejednoznačnost nepostihujeme dostatečně. Brousilovým cílem však není obnažit rozpornost, nýbrž v našich myslích monumentalizovat proložení dvou realit fotografie. Snad proto lze mezi výjevy na fotografiích, jejich formáty a instalací stále rozpoznat vztahy. Brousil přihlíží k dynamice výjevů a odvozuje z nich tvar a prostorovou pozici artefaktů. Klíčovými pojmy mu jsou pružnost a fixace, tlak a deformace, uvolnění a pohyb.
Tyto klíčové pojmy mohou připomenout intence rané avantgardy, zdaleka nejen na poli fotografie – například futurismu. Brousilovo fotografování (a všechno, co s fotografiemi dělá pak) ale směřuje spíš „mimo svět a společnost“, k tomu, jak fotografie vnímáme a jak o nich uvažujeme.

Radek Brousil pochází ze slovenské Nitry. Přesto byl až donedávna považován za českého fotografa. Vernisáž výstavy Stisk rukou se ovšem koná pouze dva dny před oficiálním zahájením přehlídky finalistů Ceny Oskára Čepana (slovenské obdoby Ceny Jindřicha Chalupeckého), na níž je Brousil nominován a to jako teprve druhý umělec s českou státní příslušností během dosavadních dvaceti ročníků. Velkou shodou okolností proto je, že vernisáž brněnské výstavy v úterý 6. října uzavře Pecha Kucha Night 15: Oskár Chalupecký / Jindřich Čepan v prostoru PRAHA/Fórum pro architekturu a média v Husově ulici v Brně, kde se spolu s Brousilem představí i ostatní finalisté obou cen.


O Radku Brousilovi / brousil.name
O výstavě Stisk rukou / faitgallery.com
O Pecha Kucha Night / prahavbrne.cz

Jdi zpět