Josef Achrer / BACKSTORIES

TZ - JOSEF ACHRER / BACKSTORIES
3. 12. 2015 - 28. 1. 2016
Fait Gallery MEM
Božetěchova 1, Brno
Vernisáž: 2. 12. 2015 v 19:00
Kurátor: Martin Nytra

Tvorba Josefa Achrera se pozvolna vyvinula z figurativní fáze ovlivněné "neo-primitivistickou" malbou 80. let, přes téma krajin, kde se v jeho přístupu jasněji projevuje reflexe média malby a obrazu samotného a dochází k postupnému koncepčnímu zpřesňování a redukci formálních prostředků. V práci z posledních let můžeme nacházet také jasné reminiscence na minimalismus a konceptuální tendence. Zásadním tématem tvorby posledních několika let je tedy vztah geometrie a krajiny. Achrer mluví o racionalizované krajině, nebo také o našem materialistickém vztahu k ní. Vedle toho se jeho zpracování souběžně pohybuje v rovině, která připomíná krajinu mýtickou a idealizovanou. Odtud se autor dostává k obecnější problematice zobrazení a technologii s tím spjatou (např. práce ze série DATA) a samotné podstatě obrazu, k jeho funkci a historickým podobám.

Do prostoru Fait Gallery MEM připravuje Achrer výstavu, která i přes svou svůdně vyhlížející zjevnost v mnoha ohledech téma obrazu a malby jako takové překračuje. Zároveň ale znovu objevuje řadu vztahů a daností, které tradičně spoluutvářely statut obrazu a jeho percepci. Do této potvrzovací smyčky však vstupují momenty, které nás mohou z této debaty vyvést k širší úvaze o fenoménech naší aktuální současnosti.

Josef Achrer (*1982) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze a bývalým členem skupiny Obr., jejíž členové se programově zabývají obrazem a médiem malby. Během svých studií také absolvoval stáže na San Francisco Art Institute a Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. V roce 2012 obdržel Cenu kritiky za mladou malbu. Ze samostatných výstav můžeme jmenovat: Krajina č. 22, GASK - Galerie Středočeského kraje (Kutná Hora), ...ffffrom the Earth, Galerie kritiků (Praha), Opening Studio, Zdeněk Sklenář Gallery Studio, CCC (Beijing), Push the Leaks, Wannieck Gallery - Galerie na mostě (Brno), nebo ACHRER, Zdeněk Sklenář Gallery Chambre à part (Praha). Z výčtu řady účastí na skupinových výstavách a přehlídkách bychom mohli zmínit: Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck Gallery (Brno), Pets, Bredgade Kunsthandel (Copenhagen), nebo Up-Youth, Times Art Museum (Beijing). Je zastoupený například ve sbírkách Times Art Museum (Beijing), Bloomage International Investments (Beijing), Zdeněk Sklenář Gallery (Prague), Wannieck Gallery (Brno), Fait Gallery (Brno), nebo Miroslav Kubík Gallery
(Litomyšl).
 
Martin Nytra, kurátor

Jdi zpět