Jan Poupě / MNOŽINA POHLEDŮ

TZ - JAN POUPĚ / MNOŽINA POHLEDŮ
9. 12. 2015 - 21. 1. 2016
Fait Gallery Preview
Dominikánské nám. 10, Brno
Vernisáž: 8. 12. 2015 v 18:00
Kurátor: Jozef Mrva

Na výstavě Množina pohledů ve Fait Gallery Preview představuje Jan Poupě novou sérii svých prací. Tímto projektem volně navazuje na svůj zatím poslední výstavní počin Matheria z galerie Vyšehrad, kurátorovaný Petrem Vaňousem.
 
Pro tvorbu Jana Poupěte je charakteristická geometrická konstrukce obrazu a omezená barevná škála. Jeho dřívější obrazy vycházely z přímého pozorování krajiny, lidských zásahů do ní a možností strojového pozorování. Pohled z výšky očí tak přesouval do ptačí perspektivy a perspektivu samotnou často nahrazoval axonometrií. Přes tato pozorování se dostal ke geometrické abstrakci jako způsobu, jak racionálně uchopit a reprezentovat ukryté zákonitosti tohoto světa. Pro geometrickou abstrakci jsou obecně důležité mřížky a rovnoměrné členění prostoru. Těmi se zabýval v souboru Struktura, Řád, Chyba. Obrazovou plochu zabydloval uniformními tvary, nejčastěji jehlany, a zachycoval jejich drobné změny způsobené perspektivním ubíháním.
 
Mřížky, jehlany a modulární systémy, se kterými pracoval donedávna, se v jeho poslední tvorbě polidštily. Sériové opakování používá stále, používá jej ale jako betonový základ, na kterém dále staví. Pracuje na úrovni plánu, který neustále předělává, přeskládává, vylepšuje, avšak ne směrem k utilitárnosti a přesnosti, nýbrž přesně naopak. Plán je deteritorializován aniž by se úplně rozpadal. Jeho obrazy se přibližují architektonickým návrhům, ve své seriálnosti dostávají podobu věžáků či buněk. Nasává inspiraci z brutalismu a myšlenek japonských metabolistů. Rád cituje svoje setkání s přelomovou metabolistickou stavbou Nakagin Capsule Tower v Tokyu. Myšlenka stavby, která si i při své dokončenosti ponechává prostor pro další modifikace a růst, je pro Poupěteho zásadní a odráží se v jeho konstrukci obrazu. Tyto architektony v jeho obrazech mutují, propadají se a protahují, kopírují pomyslný terén, jsou renderovány záludným softwarem, který je nechce nechat zabydlet. Tento záludný software si s divákem hraje na více úrovních najednou. Množina pohledů se v sobě snaží zahrnout všechny myslitelné polohy diváka. Ten je nucen se kolem obrazů pohybovat a přemýšlet, aby mohl rozkódovat jeho vnitřní zákonitosti.
 
Jan Poupě (*1988) studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech J. Sopka, J. Příhody a hostujícího pedagoga O. Silke-Knappa. V letech 2011 a 2012 absolvoval stáž na Bellas Artes v Madridu, kde se představil na samostatné výstavě Inner Space (mRezidencia islandia). Jeho diplomová práce Struktura, Řád, Chyba mu vynesla Cenu kritiky za mladou malbu za rok 2014.
 
Jozef Mrva, kurátor
 
 

Jdi zpět