Prostor Preview otevřen výstavám mladých umělců

Marcela Mikulková
NEON - ROMANTIC
19 / 09 - 03 / 11 / 2012
Vernisáž 18 / 09 / 2012 v 18:00
Fait Gallery PREVIEW
Dominikánské náměstí 10, Brno

Cyklus NEON - ROMANTIC je nutno vnímat jako volnou demonstraci důsledků introspekce, kdy autorka v reakci na okolní podněty obrací pozornost do sebe a tyto vnější stimuly transformuje v záměru dospět k určení obecně platných elementů. Ve zdánlivě svobodném skládání asociací však záměrně implementuje symboliku koně. Tentokráte je však chápán jeho všeobecně interpretovaný symbolický význam, tj. atributu slunečního či vodního božstva antické mytologie, křesťanského symbolu Krista či naopak apokalyptických jezdců nebo znamení energie a mládí ve staročínské astrologii, jen okrajově. Ve vyprázdněné krajině ikona koně doplněná o amorfní atributy představuje spíše záchytný bod, pocit bezpečí, důstojnosti a života. Zapadá tak do konceptu romantismu jako epochy citu, vášně, krásy, přírody, vznešených ideálů, duševna, individuality a vykořenění. Marcela Mikulková tak zcela zřejmě navazuje na vzory romantického malířství konce 18. a počátku 19. století a rozvíjí je o jedny ze signifikantních symbolů století dvacátého, neony, a klasická média kresbu a fotografii doplňuje o digitální projekci a prvky designu.

Jdi zpět