Fait Gallery se stěhuje do nových prostor

Tisková zpráva Fait Gallery, 28. 12. 2015

 

Fait Gallery se stěhuje do velkorysých výstavních prostor slévárny Vaňkovka
 
Fait Gallery se přesune do nových prostor. Přesunem do centra se tak více přiblíží svým návštěvníkům a bude se moci stát platformou pro setkávání veřejnosti se světem současného umění. Vstupné bude i nadále zdarma.
 
Fait Gallery od ledna 2016 vystřídá v nájmu stávající Adam Gallery v bývalé budově slévárny Vaňkovka, na adrese Ve Vaňkovce 2 v Brně a přesune sem všechny své aktivity. V prvních měsících začátku roku je v galerii naplánována renovace výstavních prostor s cílem přizpůsobit halu standardům moderní galerijní instituce. Součástí Fait Gallery bude nově funkční kavárna, dílna pro umělce a bookshop. Vzniknou zde také vhodné prostory pro konzultace v rámci nového projektu Ar-ti:kl – pronájmu uměleckých děl nejmladší generace autorů, který zaštiťuje Fait Gallery a bude spuštěn na jaře 2016.
 
Výstavní činnost bude znovu zahájena 23. 3. 2016 výstavami Kateřiny Vincourové a autorských dvojic Jiří Franta a David Böhm a Ewa a Jacek Doroszenko. Poslední tři výstavy ve stávajících prostorách budou probíhat od začátku prosince do konce ledna nového roku, aby kontinuita výstavního programu zůstala do nejvíce zachována.
 
Výstavní plán na rok 2016 i nadále odráží současnou koncepci Fait Gallery. Zahrnuje tři výstavní projekty, které pokrývají celé spektrum výtvarného umění 20. a 21. století: etablované autory českého výtvarného umění i současné umění generace nejmladší. I po přestěhování tak budou probíhat vždy tři výstavy, dvě výstavy v hlavní části haly a jedna v komornější galerii PREVIEW.
 
Kvůli kapacitnímu omezení pro realizaci větších výstavních projektů a lepší dostupnosti jsme dlouhodobě hledali vyhovující prostory v centru města, a proto jsem rádi, že tento impuls ze strany současného pronajímatele přišel. Budeme tak moci zachovat účel, pro který byla hala zrekonstruována,“ vysvětluje umělecká ředitelka galerie Denisa Kujelová.
 
Nové uspořádání galerie by mělo směřovat k vytvoření kulturního centra setkávání a vzdělávání v oblasti umění. Fait Gallery naváže na fungující strategii tvůrčích workshopů pro nejmladší publikum, do kterých nově zapojí nejen pedagogy, ale také samotné umělce a kurátory.
 
Mým zájmem je i nadále zachovat nulové vstupné a pomáhat tak zvyšovat přirozený standard životní úrovně obyvatel města Brna. Zároveň Fait Gallery přispěje k lepšímu povědomí o současném umění organizací odborných přednášek a workshopů pro veřejnost,” říká zakladatel Fait Gallery Igor Fait.
 
O galerii
FAIT GALLERY je mladá galerijní instituce, jejíž vznik podnítil a program zaštiťuje brněnský podnikatel Igor Fait. Kromě čtvrtým rokem systematicky budovaného bohatého a kvalitního výstavního programu skládajícího se ze špičky české výtvarné scény je snahou FAIT GALLERY iniciovat rozvoj současného umění a své spektrum zájmu rozšiřuje nad rámec českého i středoevropského kontextu.
 
Mimo to se zasazuje o podporu soukromého sběratelství a upevnění sběratelské vrstvy ve městě s velkou sběratelskou tradicí. Spoluprací se zahraničními galeriemi podporuje české umělce v možnostech expandovat do zahraničí a zpětně realizací výstav zprostředkovává nejen brněnskému publiku tvorbu zahraničních autorů.
 
Denisa Kujelová, Art Director
tel.: +420 602 564 258
 
 

Jdi zpět