GRAND REOPENING a vernisáž 1. výstavního bloku

Tisková zpráva Fait Gallery 3. 3. 2016

Fait Gallery zve na GRAND REOPENING a vernisáž 1. výstavního bloku

Fait Gallery znovuzahájí provoz v nových výstavních prostorách na adrese Ve Vaňkovce 2.  Ve středu 23. března 2016 proběhne vernisáž výstav Kateřiny Vincourové a autorských dvojic Jiří Franta & David Böhm a Ewa & Jacek Doroszenko. Stejně jako v původních prostorách galerie na Božetěchově ulici a Dominikánském náměstí bude vstup zdarma. Ve Fait Gallery bude nově otevřená kavárna, dílna pro umělce, bookshop a dětský koutek. Fait Gallery se v novém roce zaměří na zpřístupnění současného umění dětem a široké veřejnosti a také propojení lokální umělecké scény se zahraničními umělci.

Po více než padesáti realizovaných výstavách se zakladatel Fait Gallery Igor Fait rozhodl využít nabídky přesunu galerie do velkorysejšího prostoru budovy slévárny Vaňkovka a rozšířit kulturní mapu Brna o otevřené centrum současného umění, které bude díky vstupnému zdarma dostupné všem. Slavnostní otevření Fait Gallery začíná v 19 hodin. Společně Igorem Faitem a uměleckou ředitelkou Denisou Kujelovou přivítají návštěvníky také zástupci města Brna a po zahájení tří výstav bude následovat hudební program v režii Ventolina a DJ Jiřího Franty.

Doprovodný program Fait Gallery

Díky přestěhování do větších prostor vzniká pro Fait Gallery možnost rozšířit svůj okruh činností také o vzdělávání a kulturní setkávání v oblasti současného umění. Dospělí návštěvníci galerie se na jaře mohou těšit na Cyklus setkání s umělcem, který v dubnu představí Ivarse Gravlejse, nového šéfa ateliéru fotografie na Fakultě výtvarných umění v Brně a v květnu letošní finalistku Ceny Jindřicha Chalupeckého Katarínu Hládekovou. Se samotnými autory výstav Kateřinou Vincourovou, Jiřím Frantou a Davidem Böhmem se návštěvníci budou moci setkat při komentovaných prohlídkách, z nichž některé doprovodí i společný brunch s umělci. Přednáškový cyklus se zaměří nejprve na novou publikaci Tvoje věc kurátora Jiřího Ptáčka a umělce Matěje Smetany a poté v květnu na právní a daňové poradenství pro umělce ve spolupráci s organizací Fair Art.

V nově zrekonstruované dětské dílně vznikne od dubna 2016 nová platforma Laboratory for Education and Synergy (LES) ve spolupráci s umělkyněmi Markétou Lisou a Kamilou Musilovou. Výtvarné workshopy budou rozděleny do tří kategorií: pro nejmenší od 2 do 6 let, pro školáky od 6 do 12 let a pro studenty od 15 let. Svým zaměřením budou workshopy navazovat na probíhající výstavy a jejich součástí bude nejen samotná tvůrčí práce, ale také poznávání postupů a kontextu soudobého umění a možností přemýšlení o něm.

Kromě výtvarnému umění poskytne Fait Gallery prostor také architektuře, designu a literatuře a divadlu. Brněnské experimentální divadlo D’EPOG uvede inscenace ∞ a FUSE BOX.

DUBEN 2016
 
Čt 7. 4. v 15:00 - Komentovaná prohlídka výstavy "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ." pro děti za účasti autorky a kurátorky výstavy
Čt 7. 4. v 17:30 - Komentovaná prohlídka výstavy "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ." za účasti autorky a kurátorky výstavy
So 9. 4. v 11:00 - Workshop pro děti 6-12 let k výstavě "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ."
Út 12. 4. v 10:00 - Workshop pro děti 2-6 let k výstavě "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ."
St 13. 4. v 19:00 - Cyklus setkání s umělcem: Ivars Gravlejs
St 20. 4. v 19:30 - Divadlo D´EPOG: ∞
Čt 21. 4. v 11:00 - Brunch a komentovaná prohlídka s Jiřím Frantou a Davidem Böhmem
Čt 21. 4. v 18:30 - Přednáškový cyklus / Téma současné umění - Jiří Ptáček a Matěj Smetana: Tvoje věc
So 30. 4. v 11:00 - Workshop pro studenty (15+) k výstavě SLEPCŮV SEN
 
KVĚTEN 2016
 
So 7. 5. v 11:00 - Workshop pro děti 6-12 let k výstavě "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ."
St 11. 5. v 11:00 - Brunch a komentovaná prohlídka s Kateřinou Vincourovou
So 14. 5. v 11:00 - Workshop pro studenty (15+) k výstavě SLEPCŮV SEN
Čt 19. 5. v 18:00 - Přednáškový cyklus / Téma právní a daňové poradenství pro umělce
ve spolupráci s FAIR ART
So 21. 5. od 18:00 do 24:00 - Brněnská muzejní noc
Út 24. 5. v 10:00 - Workshop pro děti 2-6 let k výstavě "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ."
Út 24. 5. v 19:30 - Divadlo D´EPOG: FUSE BOX
St 25. 5. v 19:00 - Cyklus setkání s umělcem: Katarína Hládeková
Čt 26. 5. v 15:00 - Komentovaná prohlídka výstavy SLEPCŮV SEN pro děti za účasti autorů výstavy
Čt 26. 5. v 17:30 - Komentovaná prohlídka výstavy SLEPCŮV SEN za účasti autorů výstavy
So 28. 5. v 11:00 - Workshop pro děti 6-12 let k výstavě "KDYKOLIV SI ŘEKNEŠ."
 
 
I. výstavní blok 2016
 
Kateřina Vincourová / „Kdykoliv si řekneš.“
Fait Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
23. 3. - 3. 6. 2016
Kurátor: Martina Pachmanová
Výstava Kateřiny Vincourové ve Fait Gallery paralelně rozvíjí několik vzájemně se prostupujících témat, především paměť, tělo a všednodennost. Na jedné straně stojí putování v čase, a to ve smyslu kolektivní, stejně jako osobní historie, zatímco na straně druhé stojí zkoumání skrytých, někdy i téměř nehmotných podob tělesnosti. Svorníkem obou je pak důmyslná práce s banalitou, díky níž autorka dokáže z těch nejobyčejnějších, často i náhodně nalezených materiálů, odpadků a fragmentů materiálního světa odvyprávět silné příběhy.

Kateřina Vincourová vstoupila na českou uměleckou scénu v první polovině 90. let minulého století a v roce 1996 se stala první ženou, která získala Cenu Jindřicha Chalupeckého. Výstava „Kdykoliv si řekneš“, v níž Vincourová propojuje svůj smysl pro rukodělný detail a intimitu s monumentálním měřítkem velkorysého prostoru brněnské Vaňkovky, navazuje na autorčinu rozsáhlou přehlídku ve Špálově galerii v Praze (2014) a zároveň předjímá její prezentaci na výstavě Bittersüße Transformation (Hořkosladké proměny), která bude od konce letošního května otevřena v Kunsthausu v rakouském Grazu; zde se práce Kateřiny Vincourové objeví vedle dvou vynikajících umělkyň: Aliny Szapocznikow, předčasně zesnulé a zřejmě nejvýznamnější poválečné polské sochařky, a jedné z nejvýraznějších představitelek současného video artu, Francouzky Camille Henrot. Ačkoli výstava ve Fait Gallery akcentuje autorčinu nejnovější práci, je rovněž jistou formou návratu: Kateřina Vincourová totiž ve výstavních prostorách „resuscituje“ svůj téměř čtvrt století starý objekt, který v roce 1992 vystavila na legendární výstavě Ženské domovy ve Štencově domě v Praze a díky němuž dnes otevírá možnost transhistorického čtení celého svého díla.

Kateřina Vincourová ve svých objektech a instalacích dokáže důmyslně pracovat s významovou i prostorovou mnohoznačností a ani název její nejnovější výstavy neodkazuje jen k příslibu tělesné slasti, jakkoli silnou asociaci sexuální oddanosti či erotiky na prodej ona výzva „Kdykoliv si řekneš“ – samozřejmě podtržená i autorčiným zájmem o tělo a tělesnost – vyvolává. „Kdykoliv si řekneš“ lze totiž chápat i jako apel k osobní odvaze, odhodlání měnit to, co se zdá neměnné: promlouvá jím sama k sobě i k divákovi. Na konec této věty lze přitom doplnit cokoliv.
 
Martina Pachmanová
 
 
Jiří Franta a David Böhm / Slepcův sen
Fait Gallery MEM
Ve Vaňkovce 2, Brno
23. 3. - 3. 6. 2016
Práce Jiřího Franty (*1978) a Davida Böhma (*1982) zahrnuje široké spektrum výstupů od kresebných deníků přes grotesku, fyzikální experimenty až po konceptuální umění. Spojují je témata jako procesuálnost, experiment, překračování a naopak dodržování pravidel, hravost, či věčná nedokončenost. Oba jsou absolventy pražské Akademie výtvarného umění a spolupracují od roku 2006. Společně byli Jiří Franta s Davidem Böhmem třikrát nominování na Cenu Jindřicha Chalupeckého v letech 2009, 2010 a 2012. “Výstavu Slepcův sen bude utvářet několik kreseb a soch, které se budou paprskovitě rozbíhat od ústředního bodu, jímž bude projekce dvou krátkých filmů. Ty také daly výstavě samotný název. Krátké filmy budou rozvíjet náš zájem o práci a vnímání spojené s omezením. Půjde o 2 krátké epizody, kde hlavní roli bude hrát hmatové nebo zvukové vnímání světa. Inspirací nám také v jedné z epizod posloužila práce Milana Grygara,” popisuje záměr Jiří Franta. Vznikne tak zcela nová instalace pro specifický prostor bývalé slévárenské haly Vaňkovka. Sama tvůrčí dvojice dodává, že pro ně právě samotný proces proměňující se v permanentní dialog bývá často důležitější než konečný výsledek. Vnitřním principem spolupráce je pro Frantu s Böhmem reakce na předchozí zásah toho druhého, vzájemné doplňování a podřízení se. Hra, kde se chyba s náhodou stávají metodou, překážky a omezení důvodem.
 
 
Ewa & Jacek Doroszenko / Exercises of listening
Fait Gallery PREVIEW
Ve Vaňkovce 2, Brno
23. 3. - 4. 5. 2016

“Exercises of listening” je pokračováním společného projektu polské umělecké dvojice Ewy a Jacka Doroszenkových. Prvotním bodem pro tuto výstavu byl film s názvem “The same horizon repeated at every moment of the walk”, vytvořený v rámci rezidenčního pobytu v Nadaci AAVC Hangar v Barceloně v roce 2014. V tomto filmu se krajina stává systémem pro notový zápis, ve kterém pohybující se postava určuje výšku tónu v závislosti na stupnici frekvencí. V první samostatné výstavě Ewy a Jacka Doroszenkových je se zvukem zacházeno jako s legitimním prostředkem vizuálního umění, ve kterém se oblasti slyšeného a viděného vzájemně ovlivňují. Technika zvukového záznamu umožňuje přistoupit k průzračnosti zvuků, které nás obklopují a vizuálně je prezentovat v novém kontextu.

Jacek Doroszenko vytváří kombinace zvuků, které byly zachyceny ve všepohlcujícím prostředí. Film “It's hard to find a polyphonic body” vzniklý v rámci rezidenčního pobytu v Kunstnarhuset Messen v norském Ålviku v roce 2015 bude poprvé vystaven právě ve Fait Gallery Preview. Ewa Doroszenko se zabývá akustickým prostředím prostřednictvím vzdálenějších odkazů, pokouší se překládat vybrané zvukové události do vizuálního jazyka. Její grafické tisky ilustrují tok zvukového materiálu: jeho sbírání, archivování, reprodukování v kontextu digitální doby.

 

Kontakt
Denisa Kujelová, Art Director
tel.: +420 602 564 258
 
Martina Koštanská, PR Manager
tel.: +420 731 851 112
 

Jdi zpět