Výstava Tomáše Svobody ve Fait Gallery MEM

Tomáš Svoboda
JEDNA VTEŘINA ŽIVOTA JULIE ROBERTS
2/11 - 1/12/2012
Vernisáž: 1/11/2012 v 19:00
MEM / Fait Gallery
Božetěchova 1, Brno

Tomáš Svoboda vybral jednu vteřinu z filmu s americkou herečkou Julií Roberts a rozložil ji na 25 samostatných obrazů. Vyšel z nejrozšířenější snímkové frekvence užívané ve filmu a televizi a pominutelnou chvíli jedné vteřiny, tak krátké, že jí za všedních okolností nevěnujeme sebemenší pozornost, rozpitval na vizuální prvočástice, jako by díky tomu bylo možné spatřit dvě přiléhající vrstvy hereččiny existence – Julie Roberts v roli a jakési druhé Julie Roberts „per se“.
Tomáš Svoboda se řadí do neformálnímu okruhu výtvarných umělců využívajících postupů a výrazových prostředků jiných disciplín. Pohybuje se na pomezí literatury, divadelní scénografie i filmu a nejdůsledněji je kombinuje v galerijních instalacích zaměřených na alternativní formy narace. Vždy se drží výrazové úspornosti a modelovosti, často pracuje s úsečnými, popisnými texty a jejich jednoduchou skladbou. Instalace doplňuje fragmenty trojrozměrných kulis
nebo architektonických konstrukcí odkazujících k efemérním stavbám ve filmových a televizních studiích.
Rovněž v prostorové instalaci Jedna vteřina života Julie Roberts bychom narazili na řadu výše jmenovaných prvků. Namísto narace je však hlavní pozornost upřena na specifické existenciální zdvojení herce. Navzdory provedené anatomické studii zůstávají „fiction“ a „non-fiction“ neoddělitelnými substancemi. Experiment – pokud to vůbec byl experiment – se nezdařil. Vědci by takové zjištění mohlo silně pošramotit sebevědomí a podlomit duševní rovnováhu. Pro umělce naopak může být poetickým potenciálem. Vyprázdněný prostor zaplňuje zkušeností odlišného prožívání obrazů, které plynuly a nyní neplynou, vyprávění, které je třeba jako puzzle sestavit kus po kuse z jednotlivých obrazů, a také času, který se začal rozpínat přes svoji původní nanicovatost.

Jiří Ptáček

Jdi zpět