Ondřej Kotrč / Too Late for Darkness

ONDŘEJ KOTRČ / TOO LATE FOR DARKNESS

Fait Gallery PREVIEW
Ve Vaňkovce 2, Brno
11. 5. - 4. 6. 2016
Vernisáž: 11. 5. v 19:00
Kurátor: Adam Vrbka

S výstavou Too Late for Darkness se po roční odmlce Ondřej Kotrč vrací opět do Fait Gallery. Tentokrát si pro instalaci v prostoru PREVIEW připravil novou sérii děl inspirovanou mimo jiné monochromy Marka Rothka a minimalistickými světelnými instalacemi Dana Flavina. Výstava představuje v autorově díle určitý mezník. Už v předchozí práci Kotrč sice pracoval se světlem v obraze, například ve své diplomové práci na FAVU Take me to another place, kdy vkomponovával barevné plochy do oken výstavního prostoru a v interiéru rozehrával hru barev a stínů, ale zatím se u podobných typů práce vždy jednalo spíš o působení světla pasivní.

Vsamostatné výstavě pro PREVIEW autor svůj přístup mění. V práci, která vznikala speciálně pro aktuální výstavu, začleňuje do neaktivně působících objektů nový element - elektrické světlo. Tím vnáší do děl novou dimenzi a možný nahodilý prvek překvapení. Tato metoda práce s obrazovou plochou přináší do Kotrčovy  dosavadní tvorby novou energii působící jak zpětně na autora, tak i na samotného diváka při návštěvě instalace.

Ondřej Kotrč (*1982) je absolventem bakalářského a magisterského studia v Ateliéru malby 3 na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT pod vedením Petra Kvíčaly. Dlouhodobě se věnuje práci s obrazem a objektem. V roce 2015 realizoval samostatné výstavy True Color, Solo Offspace (Brno), Sometimes, things can go sideways, MAKEMAKE (Brno) a jednodenní projekt Preview Review, Fait Gallery Preview (Brno). Z minulých let můžeme jmenovat Don´t forget to wash your hands, Galerie Kontext, TIC (Brno), Trippin on Mars, Galerie Aspik (Praha), Někde mezi, Galerie Umakart (Brno), RANDOM, Galerie ART (Brno) a Cimmer Dreamer, Galerie Artistes (Brno). V rámci skupinových výstav se Ondřej Kotrč zúčastnil například projektů TETRADEKAGON, Fait Gallery (Brno), Jednotné vstupní parametry, Galerie 1 (Praha), Zcizení, Galerie G99 (Brno), Anamorfóza, Galerie Horní konírna, (Mikulov), ŠKOLA: HOUŠTINA A STUDIE /SKICA / MODEL, Galerie Armaturka, Galerie Rampa (Ústí nad Labem), 2 + 2 / Salon Zentiva, Zentiva (Praha), SALON 1 Gottfrei ,Galerie Gottfrei (Opava) nebo Floating face of FaVU, Meat Factory (Praha).

Adam Vrbka

Jdi zpět