Patrik Hábl, PLACE, Fait Gallery Preview

Fait Gallery Preview, Dominikánské náměstí 10, Brno
08/01 - 09/02/2013
vernisáž: 08/01/2013 / v 19 h
Galerie Ars, Veselá 39, Brno
08/1 - 01/02/2013
vernisáž: 08/01/2013 / 15-18 h 

 

Ve společném projektu Fait Gallery a Galerie Ars „Place“ vytváří Patrik Hábl pomyslná i reálná místa setkávání. Jako prostředek mu slouží jím vytvořené krajiny, které jsou jak skutečné, tak fantaskní, přírodní i městské. Obě výstavy fungují jako provázaný celek i díky vzájemné blízké poloze obou galerií. Způsob pojetí projektu však dává zároveň možnost divákovi samostatně se rozhodnout, zda přijme projekt jako komplexní prezentaci, nebo ho bude vnímat pouze jako jednotlivé výstavy. Na rozdíl od Galerie Ars, kde v obrazech prezentuje reálná místa, která navštívil,         v prostorách Fait Gallery  Patrik Hábl přibližuje medium malby konceptu.

Podle svého obrazu jedné určité krajiny nechal autor zhotovit několik kopií oslovenými malíři z různých částí světa (Čína, Afrika, Indie, USA, Brazílie). Kopie tohoto obrazu spolu s originálem budou vystaveny vedle sebe bez určujících popisků. Bude tedy pouze na divákovi, zda při konfrontaci odhalí kvalitativní rozdíly originálu a kopie, či nikoliv. Hábl tak reaguje na otázku originality a práva duševního vlastnictví, jehož základní principy v každodenním životě jsou vystavovány neustálému zpochybnění. Série záměrně kopírovaných obrazů se tím, paradoxně, stává zhmotněnou autorovou touhou definovat podstatu jedinečnosti uměleckého díla.

---

PATRIK HÁBL (1975) studoval v letech 1994-2000 na VŠUP  u profesora Nešlehy, dále navštěvoval Akademii výtvarných umění (ateliér V. Kokolii) a studijně pobýval i v Petrohradu (Akademie Muchina). V roce 2012 byl zastoupen na výstavách Abstraction v Lyonu, na výstavě Yeni Boyama v Istanbulu nebo na skupinové výstavě v New Yorku. Tři jeho samostatné výstavy s názvem 3xC and 3xP se konaly v Mnichově, další s názvem Kept Secret v Amsterdamu.

Jdi zpět