Matěj Smetana / S leskem v očích

MATĚJ SMETANA / S LESKEM V OČÍCH

Fait Gallery MEM
Ve Vaňkovce 2, Brno
21/9 – 19/11 2016
Kurátor: Jiří Ptáček

U uměleckých děl Matěje Smetany (*1980) čas od času pojmeme podezření, že se nějak nápadně podobají výsledkům hokus pokusů z pořadů typu Věda je zábava. Tato podobnost je čistě úmyslná. Smetanu přitahuje možnost uplatňovat rozličné vědecké poznatky v oblasti vizuálního umění a jejich hravým užitím objevovat metaforické a symbolické potenciály skutečnosti.

Sérii převážně nových videí, fotografií a objektů na výstavu „S leskem v očích“ inspirovaly především lidské vidění a optické jevy, které technika vnáší do obrazu živé přírody. Matěj Smetana zde například zafixoval jev zvaný „lens flare“ – nastávající při lomu světla v čočce objektivu, někdy považovaný za nedostatek, ale zároveň hojně doplňovaný do filmů a fotografií jako příznak „amatérského záznamu“ – do podoby fyzického objektu. Při zavěšení do volného prostoru nad zemí jako by simuloval situaci, kdy se tento jev nevyskytne na záznamu z kamery, ale v lidském oku.

Smetana samozřejmě nestojí o realizaci iluzivního klamu. Chtěl materializovat optickou zkušenost získávanou díky technice. Také u dalších prací vyšel ze stejného principu. Včelu fotografoval tak, aby světelné odlesky na čočce kamery vytvořily šestiúhelníkové tvary včelích pláství. Zeleninu nakrájel způsobem, aby zakrojení naznačovala pootáčení a řezy virtuálním objektem v programech ke 3D modelování. Odraz stromů na vodní hladině obrátil pomocí lupy, takže stromy již nejsou korunou dolů, pouze obrácené podél horizontální osy. Nalézt hranici mezi organickým a syntetickým je čím dál obtížnější (a to nejen na úrovni smyslového vnímání). Coby vizuální umělec ale Smetana pátrá po obrazových metaforách tohoto vývoje.

Jiří Ptáček

Jdi zpět