Tetradekagon/ Výběr děl nejmladší generace umělců zastoupených ve sbírce Fait Gallery

Tetradekagon/ Výběr děl nejmladší generace umělců zastoupených ve sbírce Fait Gallery
07/02/2013 - 27/03/2013 
Vernisáž 07/02/2013 v 19:00
Fait Gallery
Božetěchova 1, Brno

Vzhledem k záměru představit, jakým směrem se ubírá současná umělecká praxe, není tentokráte výběr děl omezen tematicky ani médiem. Jsou zde zastoupena klasická média, malba, kresba a fotografie i média v umělecké profesi již zcela zdomácnělá, jako videoart, instalace a světelné instalace. Široké je i spektrum přístupů, které se pohybují od soustředěného hledání osobitého jazyka v tradici abstraktní malby, konceptuálního prověřování možností a povahy kresby přes literárnější obsahy a citlivé zkoumání sdílené intimity, vztahu kultury, obrazů a paměti až k pracím, které se zabývají samotnou funkcí umění a významovými posuny napříč časem. Umění se může opřít o tradiční náměty krajiny, figury a prostoru a znovu formulovat opomíjené, nebo odhalit paradox současné perspektivy vnímání a porozumění těmto symbolům. Hloubka a rozmanitost záběru, jaký současná umělecká scéna nabízí, jsou zde prezentovány nutně fragmentárně a neúplně, přesto výběr dostatečně reprezentuje určitou škálu názorů a postupů, které jsou v současném umění probírány a formulovány. Jednotícím prvkem je tedy doba vzniku děl, naše současnost, ze které autoři vycházejí a kterou reflektují, byť každý zcela svébytným způsobem.

Zastoupení umělci:

Jan Brož
Katarina Hladeková
Vendula Knopová
Martin Kocourek
Ondřej Kotrč
Petr Krátký
Kamila Maliňáková
Pavla Naďová
Martin Nytra
Johana Pošová
Adéla Sobotková
Teri Varhol
Michaela Vrbková 
Diana Winklerová

Jdi zpět