Milan Grygar/Světlo, zvuk, pohyb

Fait Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
8/3/2017 – 29/7/2017
Kurátorka: Denisa Kujelová
Vernisáž: 8/3/2017 v 19 hodin

Fait Gallery vstupuje do jarního období velkolepou výstavou ikony českého moderního a současného umění Milana Grygara. Rok od přesunu galerie do slévárenské haly Vaňkovka, bude celý prostor včetně mostu věnován projektu s názvem Světlo, zvuk, pohyb, který divákům v Brně nabídne náhled do autorovy práce po dlouhých 25 letech. Výstava bude zahájena vernisáží za účasti autora ve středu 8. března 2017 v 19 hodin.

Jedna z dosud nejrozsáhlejších výstav Milana Grygara (nar. 1926) vzniká oproti dosavadním retrospektivám především se záměrem zdůraznit multimediální stránku jeho tvorby, zejména dosud často opomíjenou akustickou složku jeho děl a její podíl na celkovém vnímání autorovy práce. Milan Grygar se více než pět desítek let zabývá specifickými vztahy vizuálního a akustického. Po dlouhém a soustředěném zaujetí zvukem a rytmem tužky na papíře při vzniku série kreseb nahrál poprvé přesný zvukový záznam kresby na magnetofonový pásek. Tento moment odstartoval neúnavné hledání dalších možností propojování zvuku s pohybem a obrazem, kterým se autor zabývá dodnes. Fenomén zvuku je v Grygarově tvorbě trvale přítomný již od poloviny 60. let, kdy jej začal autor po plném soustředění se na médium kresby systematicky zkoumat a zaznamenávat.

Akustická kresba je poslechové kreslení, kresbou vytvářený a organizovaný zvuk. Je činností, která osciluje mezi pevným a nepevným, stálým a nestálým. Je souznění mezi obrazem a zvukem, strategií a strukturou akustického a optického. Je mluvou kreslících a znějících předmětů. Je symbiózou hry kreslení a zvuků, výtvarného a zvukového děje,“ popisuje Grygar.

Průřez autorovou tvorbou zahrnující starší i aktuální díla z období více než padesáti let je v rámci výstavy Světlo, zvuk, pohyb rozdělen do několika částí s cílem upozornit diváka na vzájemné souvislosti autorova vývoje. Většinu prací budou návštěvníci moci vnímat audiovizuálně, díky novým nahrávkám vzniklým při příležitosti této výstavy. Jednou z důležitých částí tvorby Milana Grygara jsou také performance, které bude možné sledovat z dobových videozáznamů.

Za rámcový středobod výstavy je možno považovat Černý obraz, často zmiňované monochromatické plátno, které symbolicky uzavřelo ranou malířskou etapu Grygarovy tvorby a po němž následovalo několikaleté zaujetí kresbou a její zvukovou dimenzí. Tento monochrom pomyslně odděluje čistě malířskou část s monumentálními prostorovými partiturami a rané velkoformátové kresby a malby dřívkem, na které navazují v přímém důrazu na zvukový vjem akustické kresby a partitury,“ říká k záměru výstavy kurátorka a umělecká ředitelka Fait Gallery Denisa Kujelová.

Součástí výstavního projektu se stane také vydání dvou LP desek, jejichž vznik opět zdůrazňuje souvislost autorovy práce se zvukem a experimentální hudbou. První deska nabídne dosud nikdy nezveřejněné autorské magnetofonové nahrávky z roku 1973, zatímco druhá bude obsahovat zhudebněné interpretace vystavených akustických kreseb, kterých se ujme pražský hudební soubor MoEns.

Fotografické reprodukce k výstavě Světlo, zvuk, pohyb najdete ke stažení zde: https://goo.gl/rEnv3L

Kontakt pro média

Martina Koštanská
kostanska@faitgallery.com
+420 601 327 291

Fait Gallery
www.faitgallery.com

Jdi zpět