FAIT GALLERY MEM, která rovněž sídlí v budově slévárny na adrese Ve Vaňkovce 2 v Brně, se zaměřuje na aktuální tvorbu českých a zahraničních umělců a jejím hlavním cílem je upozorňovat na výrazné osobnosti mladé a střední generace a jejich současnou tvorbu. Hostující umělci spolupracují s oslovenými kurátory na projektech, u nichž je plně respektována jejich autorská pozice. Ve Fait Gallery MEM je rovněž prezentována i tvorba autorů, jejichž tvorba není stále dostatečně reflektovaná, avšak vyžaduje komornější prostor. Tímto také dochází k naplnění významu svého jména MEM neboli jednotky kulturní informace.