LES / workshopy a kroužky

 

tl_files/mail-podpis/logo less b&w orez.jpg
 
LES (Laboratory for Education and Synergy) je tvůrčím prostorem pro všechny generace a místem určeným ke vzájemnému obohacování a vzdělávání se na půdě galerie.
 
Široké spektrum edukačních programů zahrnuje výtvarné workshopy pro děti a teenagery inspirované aktuálními výstavami, galerijní animace, komentované prohlídky výstav a vzdělávací programy pro školy. Anglický název (Laboratory for Education and Synergy) odkazuje k podpoře vzdělávání a synergie - spolupráce více činitelů, jejichž společný výsledný účinek je vyšší než jejich pouhý součet. Setkání na půdě LESa je inspirací jak pro účastníky akcí, tak pro jejich průvodce-lektory. Společným cílem je prožití a pochopení současného umění v jeho různorodých formách.
 
Další informace a především bohatou fotogalerii z námi pořádaných akcí najdete na našem facebookovém profilu a instagramovém účtu.
 
 
WORKSHOPY
 
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail les@faitgallery.com. Počet účastníků je omezen. V případě Vaší neúčasti nás včas informujte, děkujeme. Doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě.
 
Vstupné
Workshopy pro děti ve věku 2-6 let:
60 Kč / 110 Kč dvě děti / 160 Kč tři děti
 
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3-8 let:
70 Kč / 130 Kč dvě děti / 190 Kč tři děti
 
Účastí na workshopu / otevřeném ateliéru souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Fait Gallery a jejího oddělení LES po celou dobu jejich existence.
 
DUBEN
 
Středa 17. 4., 16.30
Otevřený ateliér pro děti ve věku 3 - 8 let
 
Při procházce výstavou ECHO se zaměříme na vybraná díla zastoupených umělců. Čekají nás tvůrčí činnosti i společné úvahy inspirované těmito pracemi.
 
Úterý 23. 4., 10.00
Výtvarný workshop JEDNÍM TAHEM pro děti ve věku 2 - 6 let
Workshop proběhne v rámci Brno Art Week. 
 
Výtvarný workshop pro rodiče s dětmi ve věku 2–6 let. Inspirací pro společnou tvorbu bude práce autorů představených na výstavě ECHO, kteří se zabývají netradičními způsoby kresby, grafickým záznamem a linkou.
 
Sobota 27. 4., 10.00
Kapacita naplněna / Výtvarný workshop REMIX pro děti ve věku 2 - 6 let
Workshop proběhne v rámci Brno Art Week. 
 
Při setkání v galerii si vyzkoušíme práci s koláží, asambláží i tvorbu objektů, která vychází z principů práce vybraných autorů, zastoupených na výstavě ECHO.
 
KVĚTEN
 
Úterý 14. 5., 10.00
Výtvarný workshop ZANECHAT STOPU pro děti ve věku 2 - 6 let

Sobota 18. 5., 18.00 - 00.00
Brněnská muzejní noc
 
 

VÝTVARNÉ KROUŽKY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 5-8 let
 
• každý čtvrtek od 16:30 do 17:30
• 17 lekcí (21. 2. - 20. 6. 2019) 
• kapacita 8 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
Výtvarný kroužek pro děti ve věku 7-10 let
 
• každé úterý od 16:30 do 18:00
• 17 lekcí (19. 2. - 18. 6. 2019) 
• kapacita 10 dětí
• 1600 Kč za dítě za pololetí / 3000 Kč za dva sourozence
• Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu les@faitgallery.com
 
___