Artamonov & Klyuykov

Pohled na hotel Krystal…
Pohled na hotel Krystal…
– 2012
– olej na plátně
– 65 × 45 cm