Josef
Achrer

GEO-metrie č. 1
GEO-metrie č. 1
– z cyklu Obytný sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 180 × 160 cm
GEO-metrie č. 4
GEO-metrie č. 4
– z cyklu Obytný sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 50,5 × 60 cm
GEO-metrie č. 6
GEO-metrie č. 6
– z cyklu Obytný sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 202 × 247 cm
Krajina č. 28
Krajina č. 28
– z cyklu Neobydlený sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 74 × 57 cm
Krajina č. 33
Krajina č. 33
– z cyklu Neobydlený sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 30 × 96 cm
Krajina č. 6
Krajina č. 6
– z cyklu Neobydlený sektor
– 2011
– kombinovaná technika na plátně
– 223 × 281 cm
Terária č. 40
Terária č. 40
– z cyklu Obytný sektor
– 2012
– kombinovaná technika na plátně
– 200 × 180 cm
Terária č. 59
Terária č. 59
– z cyklu Obytný sektor
– 2013
– kombinovaná technika na plátně
– 30 × 25,5 cm