Alicja
Kwade

Pijící
Pijící
– 2011
– instalace; porcelán a saze
– výška 60 cm, ø 150 cm