Milan
Dobeš

Opticko-kinetický objekt
Opticko-kinetický objekt
– 1973
– mechanický světelný opticko-kinetický objekt
– 94 × 94 × 50 cm
Přitažlivost bodu I.
Přitažlivost bodu I.
– 1963–2009
– serigrafie na kartonu, série 1/3
– 60 × 60 cm
Přitažlivost bodu II.
Přitažlivost bodu II.
– 1963–2009
– serigrafie na kartonu, série 1/3
– 60 × 60 cm